Sygnity

Systemy centralne dla domów maklerskich

Sidoma i Maestro

Sidoma i Maestro

Sytemy transakcyjne Sidoma i Maestro zapewniają pełną obsługę instrumentów finansowych i są przystosowane zarówno do współpracy z systemem giełdowym GPW – UTP, jak i do obsługi rynków zagranicznych. Zapewniają obsługę zleceń i rozliczanie transakcji w czasie rzeczywistym, pozwalając szybko reagować inwestorom na zmiany rynkowe. Zlecenia są obsługiwane na różnych rodzajach rynków notowań z podglądem aktualnych zmian zachodzących na rachunkach finansowych i papierów wartościowych. To dojrzałe i bezpieczne, cenione na rynku rozwiązania.

Dodatkowo, oba systemy umożliwiają kompleksową obsługę rachunków własnych w zakresie Animatora oraz Dealera.

Sidoma i Maestro wspierają również pełną obsługę w zakresie obsługi rejestru sponsora emisji oraz papierów niepublicznych.

Systemy współpracują z systemami dedykowanymi dla zarządzania aktywami ASMG, posiadają rozbudowane moduły w zakresie wspierania doradztwa inwestycyjnego oraz zapewniają pełną obsługę w zakresie klienta zewnętrznego.

Korzyści biznesowe

Zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności

dzięki możliwości pozyskania nowych klientów oczekujących szybkiego dostępu do nowych produktów i usług

Redukcja kosztów związanych z obsługą klientów w POKach

dzięki możliwości samodzielnej obsługi przez użytkowników końcowych

Wygoda użycia

dystrybucja notowań giełdowych i aparat tradingu w jednym zintegrowanym systemie

Szybka reakcja na zmiany rynku

dzięki błyskawicznym powiadomieniom PUSH użytkownik otrzymuje informację natychmiast po jej wystąpieniu zarówno w zakresie informacji o zleceniach jak i natychmiastowej aktualizacji stanu rachunku

Eliminacja ryzyka zawarcia transakcji z brakiem weryfikacji pokrycia

Dostępność i niezawodność – systemy działają w trybie 24x7

Bezpieczeństwo biznesowe i prawne, dzięki spełnianiu wymogów prawnych regulatorów – KNF, KDPW, GPW i UE

Błyskawiczna reakcja na zmiany rynkowe zarówno na rynku polskim (GPW) jak i rynkach zagranicznych (system działa w czasie rzeczywistym)

Efektywna komunikacja z rynkami i brokerami w oparciu o protokół FIX oraz dedykowane interfejsy do systemów OMS

Zmniejszenie kosztów i ograniczenie ryzyka błędów

dzięki automatyzacji obsługi procesów biznesowych realizowanych w domu maklerskim z uwzględnieniem dyspozycji klienta związanych z prowadzeniem i obsługą rachunku maklerskiego

dowolnym czasie i z dowolnego miejsca

Wygoda i możliwość dostosowania systemów do indywidualnych potrzeb domu maklerskiego

Z naszych systemów korzysta aktualnie 9 instytucji – wśród nich czołowe domy maklerskie realizujące  największe obroty na GPW.

Realizujemy projekty kompleksowo – od konsultingu, poprzez wdrożenie, kończąc na serwisie. Oferujemy specjalistyczne wsparcie na każdym etapie współpracy. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z obszarów: bankowego, finansowego i rynku kapitałowego posiadających stosowne licencje i certyfikaty.

Wybrane funkcjonalności

Składanie zleceń

różne rynki notowań, procent zaliczki, koszyki zleceń, obsługa DDM, obsługa klienta zewnętrznego, obsługa nowych emisji w tym z prawem poboru oraz sesji specjalnych, monitoring, filtrowanie, historia

Ewidencja papierów wartościowych

rozliczanie sesji, księgowania automatyczne i ręczne, dziennik operacji, bilans papierów na dowolny dzień, instrukcje dla depozytu, analityka kont klientów na dowolny dzień, obroty na p.w., obsługa praw poboru i subskrypcji, obsługa świadczeń z pw, transfery, WZA, świadectwa depozytowe, limity transakcyjne klientów, przeglądanie zleceń i transakcji, obsługa klienta zewnętrznego, obsługa wezwań, obsługa papierów niepublicznych

Księgowość finansowa

umożliwia użytkownikom wygodne zdefiniowanie własnego planu kont, wykonanie zarówno pojedynczych operacji (wpłaty, wypłaty, przelewy), jak i operacji zbiorczych

Obsługa zleceń przekazywanych z Asset Management, w tym zlecenia grupowe (opcjonalnie)

Administracja

użytkownicy i prawa dostępu, zarządzanie klientami internetowymi, parametry instrumentów, rynków, notowań, prowizje i opłaty, funkcje monitorowania pracy systemu, opcja wymuszenia akceptacji przy pewnych operacjach, ograniczenia czasowe i kontrola trywialności hasła

Importy i eksporty (systemy GPW, KDPW – moduł ESDK do komunikacji, OMS (List, FIS, TNS), systemy bankowe, powiernicy, GIIF, sprawozdawczość do NBP)

Inne funkcje

poczta wewnętrzna, kalendarium wydarzeń, kancelaria dokumentów

Wielowalutowość, obsługa rachunków własnych, interfejs do wiadomości Reuters/PAP

Rejestracja internetowa

możliwość przeprowadzenia otwarcia rachunku w sposób zdalny przez klienta łącznie z wydrukiem umów dla wybranego zakresu usług oraz wypełnieniem ankiety, będącej podstawą klasyfikacji klienta

W ramach produktów z grupy Sidoma oferujemy również aplikację dla inwestorów Sidoma WEB.

Sprawdź pełną ofertę

dla rynku kapitałowego

Porozmawiaj z ekspertem

Iwona Przekop

Starszy Menedżer Sprzedaży

iprzekop@sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności