Sygnity

Aktualności

Testy systemów informatycznych OIRE z modułem AS4 Sygnity zakończone sukcesem

Testy systemów informatycznych OIRE z oprogramowaniem Sygnity S.A. zakończyły się sukcesem. Testowane oprogramowanie spełnia wymogi techniczne komunikacji z CSIRE za pomocą protokołu AS4. System MDM Sygnity został rozbudowany o moduł Data Hub for CSIRE zapewniający obsługę nowych procesów detalicznego rynku energii.

Sygnity MDM jest platformą zapewniającą kompleksowe wsparcie procesów biznesowych klienta związanych z pozyskaniem danych pomiarowych, rozliczaniem odbiorców, Rynkiem Bilansującym oraz Bilansowaniem Obszarowym. Zapewnia narzędzia do analitycznego raportowania i wnioskowania. Służy też do wymiany informacji ze sprzedawcami energii i wytwórcami. Rozwiązanie jest skalowalne do obsługi od kilkunastu do kilkunastu milionów punktów pomiarowych.

“Nowy moduł Sygnity Data Hub for CSIRE jest owocem 3 letniego projektu badawczo-rozwojowego. Dzięki temu nasze rozwiązanie wyróżnia się sprawdzoną wydajnością i skalowalnością architektury, możliwością integracji wielu systemów w zakresie obsługi procesów a przede wszystkim „energetyczną inteligencją”. Głęboko wierzymy, że dzięki jego uniwersalności odpowiada doskonale na zapotrzebowanie klientów posiadających różne architektury rozwiązań dziedzinowych: on premise oraz dowolnych chmur publicznych.” – mówi Adam Larysz, Dyrektor Zarządzający Sektora Utilities w Sygnity.

DH4CSIRE
Dysponujemy rozwiązaniem DH4CSIRE (Data Hub for CSIRE), które jest przeznaczone do integracji Państwa systemów dziedzinowych (billingowych, pomiarowych, innych) z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii. Nasz produkt rozwijamy od 2021 r., najpierw w ramach projektu badawczo-rozwojowego Spectra, dofinansowanego przez NCBiR (www.sygnity.pl/dotacje), a następnie już we współpracy z docelowymi odbiorcami (OSD, SE). Sukcesywnie rozbudowujemy go funkcjonalnie na podstawie informacji zwrotnych uzyskiwanych od przyszłych użytkowników, a także dostosowujemy do zmieniających się standardów technicznych i biznesowych OIRE. DH4CSIRE umożliwia:
 • obsługę komunikacji z CSIRE w standardzie SWI,
 • identyfikację zdarzeń inicjujących procesy CSIRE i komunikację z CSIRE,
 • obsługę komunikacji z CSIRE zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem w wyznaczonych oknach obsługi,
 • przygotowanie komunikatów w standardzie SWI na podstawie danych z systemów dziedzinowych,
 • przekazywanie do systemów dziedzinowych informacji pozyskanych z CSIRE,
 • wysyłanie komunikatów SWI do CSIRE w standardzie AS4 (moduł AStral),
 • kontrolę i monitorowanie stanu realizacji procesów i komunikacji,
 • kolejkowanie i obsługę komunikatów odbieranych z CSIRE,
 • diagnozę niepowodzeń,
 • archiwizowanie komunikatów,
 • zarządzanie użytkownikami.