Sygnity

Case study

Uspójnienie narzędzi IT oraz sprawne zarządzanie transportami niestandardowymi – wdrożenie Janus 5.0 w największym koncernie chemicznym w Polsce

Zwiększenie liczby obsługiwanych na terenie zakładu samochodów o 20% i skrócenie czasu oczekiwania kierowcy od rejestracji do wyjazdu z zakładu o 30 minut – to tylko niektóre z efektów wdrożenia systemu Janus 5.0 w największym koncernie chemicznym w Polsce.

System Janus wspiera największe przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami logistycznymi. Nasz Klient od wielu lat wykorzystuje go do zarządzania ruchem kołowym – na terenie zakładu dziennie obsługiwanych jest ok. 330 samochodów. Wdrożenie nowej wersji systemu Janus zajęło nam 6 miesięcy  i umożliwiło klientowi uspójnienie używanych narzędzi IT oraz sprawniejsze zarządzanie procesami w zakresie transportów niestandardowych (dostawy przychodzące i wychodzące).

Klient i jego potrzeby

Klient jest polską spółką specjalizującą się w branży chemicznej, która produkuje wieloskładnikowe nawozy mineralne, azotowe oraz wieloskładnikowe. Ponad 60% produkcji jest eksportowane na całą Europę.

Główne potrzeby Klienta to:

 • Optymalizacja i ujednolicenie procesów biznesowych
 • Unifikacja i standaryzacja środowiska aplikacyjnego oraz rozwiązań wspierających obszar transportowy
 • Szersze wykorzystanie systemu SAP i JANUS z uwzględnieniem integracji z zewnętrznymi systemami wspierającymi
 • Uzyskanie bardziej kompletnych zasobów informacyjnych do celów analitycznych i raportowych
 • Uszczelnienie systemu ochrony i podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprzez rejestrację pojazdów na parkingu zewnętrznym, a tym samym ograniczenie liczby pojazdów wjeżdżających na teren zakładu w innym celu niż załadunek
 • Kompleksowe wykorzystanie Systemu Okien Czasowych

Rola Sygnity i największe wyzwania

Naszym zadaniem było sprawne wdrożenie nowej wersji systemu Janus 5.0 i modernizacja systemu SAP, w tym uruchomienie dodatkowych funkcjonalności, które pozwoliłyby pełniej wykorzystywać potencjał obu systemów.

Największym wyzwaniem było prowadzenie tak dużego projektu w czasie pandemii COVID-19, co powodowało trudności w dostawie infrastruktury informatycznej niezbędne do poprawnego uruchomienia systemu Janus 5.0. Ważna była dla nas skuteczna integracja systemów SAP – Szyna Integracyjna – Janus oraz sprawne przeprowadzenie zdalnych testów regresji, by zapewnić bezbłędne działanie.

Korzyści biznesowe

Dzięki systemowi Janus 5.0 klient:

 • Zwiększył liczbę obsługiwanych na terenie zakładu samochodów o 20% (50 samochodów)
 • Skrócił czas oczekiwania kierowcy od rejestracji do wyjazdu z zakładu o 30 minut dzięki wdrożeniu pełnej obsługi okien czasowych (zarówno w przywozie, jak i w wywozie)
 • Uszczelnił system obsługujący przywozy, wywozy i przesyłki kurierskie, dzięki czemu ma pełną kontrolę nad wszystkimi dostawami i ogranicza ryzyko błędów czy oszustw
 • Oszczędza czas i zasoby, dzięki automatycznemu księgowaniu w SAP dostaw przychodzących (wcześniej było to robione ręcznie)

 • Przyspieszył proces fakturowania, dzięki czemu poprawia płynność finansową