Sygnity

Case study

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy dzięki Sygnity GIS HeatNET

Wdrożenie Systemu Sygnity GIS HeatNET w KPEC Bydgoszcz

KPEC Bydgoszcz wybrał rozwiązanie Sygnity – system Zarządzania Majątkiem Sieciowym dla przedsiębiorstw ciepłowniczych (Sygnity GIS HeatNET), które zapewnia wsparcie obsługi procesów zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą w zakresie ewidencji, utrzymania i rozwoju sieci ciepłowniczej.

Dzięki wdrożeniu systemu Sygnity GIS Heatnet KPEC Bydgoszcz usprawnia zarządzanie całym majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, a także usprawnia obsługę klienta, optymalizuje pracę sieci ciepłowniczej, wspiera zespół dyspozytorów m.in. w zakresie obsługi awarii. Wdrożono ponadto aplikację mobilną dedykowaną pracownikom terenowym.

Opinia Klienta

Wdrożony przez Sygnity system GIS HeatNET zdecydowanie usprawnił zarządzanie naszym majątkiem sieciowym. Potrzebowaliśmy systemu, który będzie zaawansowany funkcjonalnie i pozwoli na rozbudowę w zależności od naszych potrzeb. Takie możliwości posiada rozwiązanie zaproponowane przez Sygnity. Nasze oczekiwania w stosunku do nowego partnera zostały spełnione w 100%, dzięki profesjonalnemu podejściu, doświadczeniu i zaangażowaniu. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie przeprowadzone przez Sygnity przyniesie naszemu przedsiębiorstwu szereg korzyści.
Andrzej Waruszewski
Kierownik Działu Administrowania Systemem GIS

Klient i jego potrzeby

Klientem jest Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Przedmiotem działania KPEC Bydgoszcz jest dystrybucja i wytwarzanie ciepła. Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców na terenie Bydgoszczy, Solca Kujawskiego, Szubina, Nakła nad Notecią i Koronowa w zakresie zapotrzebowania w ciepło.

Główne potrzeby Klienta to:

  • wdrożenie nowego bardziej zaawansowanego systemu, który pozwoli na elastyczną rozbudowę w zależności od potrzeb,
  • zwiększenie funkcjonalności i ergonomii stosowanych rozwiązań,
  • nawiązanie współpracy z profesjonalnym i elastycznym dostawcą GIS.

Rola Sygnity i największe wyzwania

Naszą rolą w tym projekcie była kompleksowa dostawa i wdrożenie Systemu Sygnity GIS HeatNET wraz z pełną infrastrukturą serwerową. Po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej dostarczyliśmy sprawdzony system GIS dedykowany dla przedsiębiorstw branży ciepłowniczej. Nasze rozwiązanie zawiera moduły biznesowe usprawniające oraz optymalizujące codzienną pracę przedsiębiorstwa. Dotychczasowe dane o majątku sieciowym Klienta zostały bezstratnie przeniesione do nowego rozwiązania Sygnity. Dodatkowo zintegrowaliśmy je z danymi pozostałych systemów informatycznych funkcjonujących w KPEC. Wprowadzenie takiego rozwiązania usprawnia zarządzanie danymi technologicznymi dzięki skojarzeniu ich w jednej bazie.

Największym wyzwaniem okazała się migracja danych z dotychczasowego systemu i wdrożenie pracowników w obsłudze nowego rozwiązania.

Korzyści biznesowe

Dzięki systemowi Sygnity GIS HeatNET Klient zyskał szereg korzyści:

usprawnił proces zarządzania całym majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, w tym siecią ciepłowniczą o łącznej długości ponad 400 km sieci,

usprawnił proces obsługi Klienta,

zyskał wsparcie w zakresie awarii i w zakresie prac w terenie, dzięki aplikacji mobilnej z pełną informacją o lokalizacji infrastruktury i sieci ciepłowniczej.

Zakres projektu

  • aplikacje GIS: SONET OE oraz JARC (zaawansowane oprogramowanie desktop do zarządzania majątkiem sieciowym i jego odwzorowanie w aplikacji webowej),
  • moduły biznesowe: Awarie i Wyłączenia Planowe, Warunki techniczne, Uzgodnienia lokalizacyjne, Zarządzanie nieruchomościami, Systemy Alarmowe, Ewidencja Infrastruktury Ciepłowniczej,
  • integracje Systemu GIS z Systemem ERP, Billingiem
  • migracja danych z obecnie używanego systemu GIS,
  • dostawa bazy danych Oracle oraz infrastruktury sprzętowej,
  • aplikacja mobilna do przeglądania danych GIS na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android.