Sygnity

Artykuły

Utrzymujemy wysoką rentowność – wyniki finansowe Sygnity za 1QFY21

Pierwszy kwartał FY21 zamknęliśmy z zyskiem netto na poziomie 26,1 mln zł. Utrzymujemy rentowność biznesu i redukujemy zadłużenie.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale roku finansowego 2020/21 zanotowaliśmy 23,2 mln zysku operacyjnego oraz osiągnęliśmy 52,5 mln zł przychodów (co oznacza spadek w porównaniu z okresem rok wcześniej). Ugoda z Fast Enterprises wpłynęła na wyniki: EBITDA wyniosła 26,6 mln zł, zaś zysk netto 26,1 mln zł.

Po wyeliminowaniu wpływu ugody z Fast wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 8,9 mln zł, co pozwoliło utrzymać spółce ok. 17% zyskowności operacyjnej. Znormalizowany zysk netto wyniósł 7,2 mln zł, wobec 9,3 mln zł przed rokiem. Niekorzystny wpływ na zysk netto miał wysoki kurs EUR na koniec grudnia 2020 roku, co wpłynęło na wycenę zobowiązań spółki w EUR wobec największego wierzyciela.

Jak wyjaśnia Inga Jędrzejewska, Członek Zarządu ds. finansowych Sygnity – Zgodnie z obraną strategią skupiamy się na rentowności biznesu i generowaniu gotówki, która umożliwia nam sprawną spłatę zadłużenia. W 1 kw. roku finansowego udało nam się osiągnąć oba te cele, mimo że odczuliśmy spadek przychodów.  

Nowa rzeczywistość biznesowa w czasach pandemii

Unowocześniamy nasze wewnętrzne procesy, upraszczamy narzędzia, rozwijamy kompetencje sprzedażowe i technologiczne – wszystko po to, żeby szybko dostosować się do nowej rzeczywistości rynkowej.

Jak mówi Mariusz Jurak, Wiceprezes SygnityNasze działania sprzedażowe koncentrujemy na obszarach związanych z cyfryzacją i transformacją procesów biznesowych naszych klientów. Mamy w tym prawie 30-letnie doświadczenie. Trzeba podkreślić, że z uwagi na panującą pandemię i niepewność co do podejmowania projektów inwestycyjnych wśród części naszych klientów harmonogramy realizacji i kontraktacje części nowych zadań przesunęły się w czasie Mamy jednak sygnały, że w segmentach, w których posiadamy specjalizację i duże doświadczenie, potrzeby dość szybko narastają,  decyzje co do inwestycji w IT będą przyspieszać. Liczymy jednocześnie na sektor publiczny, który powinien uruchomić wkrótce dodatkowe środki na dalszą cyfryzację kluczowych obszarów.

Strategia na przyszłość

Nasze działania nadal koncentrujemy na rozwoju produktów i usług własnych zgodnie z potrzebami rynku. Bogdan Zborowski, Prezes Zarządu Sygnity zapowiada – Profitowy biznes,  generowanie gotówki oraz stopniowy rozwój i wzbogacenie oferty spółki, przełoży się na zwiększanie kontraktacji i budowanie zdrowego backlogu. Jesteśmy przekonani, że realizacja zdobytych ostatnio projektów, umożliwi nam osiągnięcie pozytywnych wyników w nadchodzących kwartałach.

O Sygnity

W Sygnity już od prawie 30 lat wspieramy biznes i państwo w cyfrowej transformacji, pracując dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce.

Pomagamy Klientom biznesowym wykorzystywać technologię do budowania trwałej przewagi rynkowej. Nasze rozwiązania optymalizują procesy, usprawniają zarządzanie oraz pomagają podejmować strategiczne decyzje w oparciu o dane.

Wspieramy instytucje administracji publicznej w najważniejszych projektach transformacyjnych, wspólnie z nimi budując fundamenty e-państwa.

W naszych zespołach eksperci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym pracują ręka w rękę ze specjalistami IT projektując, wdrażając i utrzymując systemy, które każdego dnia usprawniają biznes naszych klientów i ułatwiają życie polskim obywatelom.