Sygnity

Artykuły

Uzgadnianie kont bankowych jako element procesu kontroli przepływu środków pieniężnych – system FlexiMatch

Uzgadnianie kont jest integralną częścią bieżącego monitorowania sald i obrotów oraz krytycznym (acz nadal niedocenianym) środkiem kontroli, który pomaga w zapewnieniu spójności finansowej organizacji. Bez terminowego uzgadniania kont bankowych, każda firma nie tylko naraża się na pominięcie pomyłek bankowych, lecz także znacznie zwiększa ryzyko zarówno oszustwa jak i kradzieży środków pieniężnych.

Uzgadnianie kont jest koniecznością szczególnie w przypadku transakcji „w drodze”, czyli tych, które jeszcze nie zostały wprowadzone do systemu księgowego. W bankach sytuacja taka zdarza się często w przypadku rachunków Nostro, kontraktów giełdowych w obrocie papierami wartościowymi, rachunków rozliczeniowych, rachunków kontrolnych i sald międzyzakładowych. 

Uzgadnianie kont powinno być:

  • dokonywane bezzwłocznie, celem jak najszybszego sprostowania błędów w księgach,
  • dokonywane w formacie standardowym, tak aby związane z nimi wyjaśnienia (niejednokrotnie bardzo złożone) były czytelne,
  • zakończone rozliczeniem wyjaśnionych różnic,
  • weryfikowane przez wykwalifikowanych pracowników, niezależnych od osób przygotowujących uzgodnienia.

Dlatego tak ważne jest, żeby proces uzgadniania kont odbywał się sprawnie i w sposób, który znacząco obniża wystąpienie ryzyka błędu. Na pomoc przychodzi automatyzacja, która znacznie ułatwia terminowe i sprawne zamknięcie finansowe. 

Dzięki automatyzacji firmy:

FlexiMatch – uzgadnianie kont bankowych, pozycji rachunków Nostro oraz kont przejściowych

FlexiMatch to nowoczesny system dla firm oraz instytucji finansowych, wspierający uzgadnianie kont bankowych, pozycji na rachunkach Nostro oraz kontach przejściowych, a także znacznie ułatwiający ich monitorowanie i raportowanie.

Umożliwia definiowanie nie tylko reguł dla uzgodnień automatycznych i półautomatycznych (uwzględniając daty waluty, referencji i kwot), lecz także dodatkowych referencji tworzonych automatycznie na podstawie wybranych cech transakcji.

Reguły sparametryzowane w systemie umożliwią osiągnięcie wysokiego wskaźnika automatycznych uzgodnień. Dużą zaletą systemu jest elastyczność parametryzacji oraz krótki czas wdrożenia.

Wybrane cechy systemu

one

Wykonywanie uzgodnień w trybie wielobankowym

two

Automatyczne wczytywanie danych do uzgodnień przy wykorzystaniu komunikatów MT940/MT950 oraz modelu kanonicznego wyciągów

three

Automatyczne uzgodnienia rachunków bankowych, pozycji rachunków Nostro i kont przejściowych

four

Zatwierdzanie uzgodnień proponowanych w ramach obsługi uzgodnień półautomatycznych

five

Możliwość wykonania uzgodnień ręcznych

six

Generowanie raportów pozycji uzgodnionych i nieuzgodnionych według definiowanych kryteriów

Model Wdrożeniowy

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie systemu do potrzeb Klientów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oferujemy wdrożenie rozwiązania w jednym z dwóch wariantów:

  • w ramach infrastruktury klienta (on-premise), dzięki czemu  klient sprawuje pełną kontrolę nad wdrożonym rozwiązaniem,
  • w ramach platformy usług elektronicznych Sygnity (on-cloud), co pozwala obniżyć jednostkowe koszty wdrożenia systemu i prowadzić działalność w modelu usługowym (subskrybcyjnym).

Dzięki przyjaznemu interfejsowi klient może zarządzać systemem samodzielnie lub – dla wygody i oszczędności czasu – zlecić to naszym ekspertom.

Oferujemy  zestaw szkoleń dla użytkowników końcowych i administratorów, asystę powdrożeniową i sprawną obsługę serwisową realizowaną przez zespół wykwalifikowanych konsultantów.