Sygnity

Case Study

Produkcyjne wdrożenie systemu Konwerter MT/MX

Produkcyjne wdrożenie systemu Konwerter MT/MX dla jednego z największych polskich banków z kapitałem prywatnym. Klient należy do jednej z największych grup finansowych.

Wdrożenie w międzynarodowym banku działającym na rynku polskim systemu Konwerter MT/MX. Autorskie rozwiązanie Sygnity spełnia wymagania SWIFT i TARGET2 przetwarzając komunikaty płatnicze z i do formatu ISO 20022 XML.

Klient zdecydował się na wdrożenie systemu Konwerter MT/MX, ze względu na elastyczność rozwiązania i możliwość dostosowania do aktualnych wymagań stawianych przed instytucjami finansowymi.

„Rozwiązanie Sygnity jakie wdrożyliśmy w pełni spełnia nasze oczekiwania. Zależało nam, na tym, aby nowy system był elastyczny i łatwy w modyfikacji, a z drugiej strony całkowicie bezpieczny i zgodny z normami jakie jako instytucja finansowa musimy spełniać. Z pełną satysfakcją mogę stwierdzić, że Konwerter MT/MX jest właśnie takim narzędziem. Sam proces współpracy ze specjalistami Sygnity przebiegał bezproblemowo, pomimo szerokiego zakresu prac. Jestem przekonany, że nie był to ostatni projekt jaki wspólnie zrealizowaliśmy.” – mówi Menedżer Produktu w banku, w którego obszarze biznesowym wdrażany był system.

Klient i jego potrzeby

Naszym klientem, u którego przeprowadziliśmy wdrożenie systemu Konwerter MT/MX, jest międzynarodowy bank działający na polskim rynku i będący częścią jednej z największych grup finansowych.

Główne potrzeby klienta

Klient oczekiwał rozwiązania, które pozwoli na zintegrowanie z nowymi komponentami middleware wdrażanymi w Banku oraz będzie spełniało wymagania TARGET2 (RTGS) i SWIFT (CBPR+). Klientowi zależało również na zachowaniu zgodności ze specyficznymi wymaganiami dotyczącymi formatowania komunikatów po stronie systemów informatycznych Banku.

Rola Sygnity i największe wyzwania

Rolą Sygnity w tym projekcie było dostarczenie i wdrożenie Konwertera komunikatów TARGET2 i SWIFT w oparciu o nowy middleware Banku. Elastyczny projekt Konwertera umożliwił sprawne wprowadzanie zmian zarówno w trakcie wdrożenia jak i po zakończeniu projektu.

Największym wyzwaniem okazało się przygotowanie Konwertera w taki sposób, aby jego włączenie w aktualny proces biznesowy Banku było transparentne dla innych składowych procesu. Druga kwestią, która okazała się wymagająca było wypracowanie z Bankiem silnika routingu, kierującego komunikaty do odpowiednich interfejsów.

Korzyści biznesowe

W wyniku wdrożenia Konwertera Klient uzyskał szereg korzyści:

  • automatyczna konwersja komunikatów płatniczych MT103, MT103+, MT202, MT202cov
  • automatyczna konwersja komunikatów wyciągów i informacyjnych MT900, MT910, MT940 i MT950
  • obsługa za pomocą standardowych przeglądarek internetowych
  • integracja z platformą Openshift i Keycloak Banku
  • mailowa informacja o zdarzeniach, przesyłana na wskazane konta operatorów
  • możliwość edycji komunikatów zawierających błędy formatowe
  • akceptacja na drugą rękę zmian w komunikatach

 

Zakres projektu i proces współpracy

Realizowany projekt miał charakter kompleksowy. Zakres prac obejmował zarówno opracowanie oprogramowania zgodnego z oczekiwaniami Klienta, jego wdrożenie w środowisku testowym i produkcyjnym banku, a także utrzymanie oprogramowania po zakończeniu współpracy. Cały projekt podzieliliśmy na trzy etapy:

  • etap I obejmował analizę potrzeb Klienta oraz warsztaty analityczne,
  • etap II opierał się na monitorowaniu postępów prac realizacyjnych z udziałem Banku w metodyce Agile
  • etap III to wspólne wdrożenie rozwiązania.