Sygnity

Case study

Wdrożenie Systemu Zarządzania Siecią Stacji Paliw PetroRetail w spółce Laag Group

Projekt zrealizowany przez Sygnity obejmował wdrożenie w Spółce Laag Group systemu PetroRetail, który kompleksowo wspiera sprzedaż detaliczną paliw oraz innych produktów i usług. Dodatkowo system pomaga w kreowaniu lokalnych polityk zakupowych, sprzedażowych i rabatowych, prowadzeniu gospodarki magazynowej, przygotowanie zamówień i inwentaryzacji, system posiada również interfejs zintegrowany z systemem FK.

Laag Group działała na polskim i europejskim rynku od 2015 roku. Spółka zajmuje się montażem i demontażem rusztowań na obiektach przemysłowych, obrotem paliwami oraz posiada własne stacje benzynowe. Główny obszar działalności skupia się na terenie województwa wielkopolskiego.

Wdrożenie systemu PetroRetail zoptymalizowało planowanie dostępności paliwa oraz wspomogło obsługę klientów i sprzedaż produktów innych niż paliwa. System PetroRetail umożliwił monitoring pracy stacji i kontrole pracowników, a także zwiększył bezpieczeństwo wykonywanych transakcji. Dzięki wdrożeniu możliwa jest sprzedaż paliwa poza godzinami pracy oraz w dni wolne i święta.

Wypowiedź klienta

Wdrożenie systemu było szybkie i sprawne. Pracownicy po 1 szkoleniu potrafili już biegle posługiwać się wdrożonym systemem firmy Sygnity, co znacznie przyspieszyło obsługę sprzedaży.
Remigiusz Kaźmierczak
Laag Group

Klient i jego potrzeby

Klientem jest Spółka Laag Group zajmująca się między innymi obrotem paliwami i ich sprzedażą detaliczną, głównie w obszarze województwa wielkopolskiego.

Główne potrzeby Klienta to:

 • Potrzeba optymalizacji zapasu paliwa i rozwiązanie problemu planowania dostaw;
 • Potrzeba monitorowanie pracy stacji oraz zwiększenie nadzoru nad pracownikami i operacjami przez nich wykonywanymi, zwiększenie bezpieczeństwa transakcji;
 • Zautomatyzowanie płatności kartą;
 • Uatrakcyjnienie oferty dla klientów;
 • Zwiększenia marżowości sprzedaży pozapaliwowej;
 • Przyspieszenie sprzedaży usług i towarów bez kodów kreskowych;
 • Skrócenie czasu przekazywania danych z dystrybutora do sprzedawcy;
 • Możliwość sprzedaży paliwa na stacji poza godzinami pracy oraz w dni wolne i święta;
 • Potrzeba pełnej kontroli nad konfiguracją systemu;
 • Rozbudowa systemu bez konieczności zakupu wszystkich modułów na starcie;
 • Automatyzacja przekazywania danych sprzedażowo – zakupowych z systemu kasowego do systemu FK;
 • Możliwość prezentacji danych ze słupków samoobsługowych.

Rola Sygnity i największe wyzwania

Rolą Sygnity w tym projekcie było dostarczenie, wdrożenie i konfiguracja systemu PetroRetail.  Wdrożony przez nas system w czasie rzeczywistym prezentuje stan magazynowy paliwa, co pozwala na bieżąco podejmować decyzję o zamówieniu kolejnych dostaw. Ułatwiliśmy zarzadzanie stacją poprzez konfigurację systemu w taki sposób, aby prezentował wszystkie niezbędne parametry pracy stacji. Usprawniliśmy również proces płatności kartą. Wdrożony system posiada zaimplementowany interfejs dzięki któremu komunikuje się z terminalem płatniczym wysyłając do niego wartość do zapłaty, a jeśli jest taka potrzeba wysyła informacje o zwrocie. Dodatkowo wdrożyliśmy procesor promocji, który ułatwia analizę potencjalnych akcji rabatowych. Uruchomiliśmy raportowanie ze sprzedaży każdego produktu wraz ze śledzeniem marżowości dla każdego, produktu i usługi, co na późniejszy etapie pozwala uatrakcyjnić ofertę promocyjną. Wprowadziliśmy możliwość sprzedaży bez kodów kreskowych poprzez łatwą do odczytania ikonografikę i predefiniowane skróty do danego produktu lub usługi co ułatwia szybkie rozliczenie klienta. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo transakcji i eliminujących możliwość nadużyć. Wykonaliśmy integrację ze słupkiem samoobsługowym Petronova, co umożliwia dokonywanie zakupu paliwa o dowolnej porze dnia i nocy. Całość transakcji wykonywana jest w systemie PetroRetail w sposób automatyczny i nie jest wymagana żadna ingerencja ze strony pracowników stacji. Udostępniliśmy administratorowi systemu pełną kontrolę nad konfiguracją systemu, dzięki czemu może dodać samodzielnie nowego sprzedawcę, nowe produkty, skonfigurować promocję, udzielić dostępu do określonych funkcji systemu itp. Wdrożyliśmy system modułowy, który nie wymaga zakupu wszystkich modułów, aby rozpocząć pracę w systemie. Każdy dodatkowy moduł włącza się w bardzo prosty sposób i może to wykonać administrator. Wraz z systemem kasowym został wdrożony interfejs do systemu FK, dzięki któremu dane z systemu kasowego przekazywane są zbiorczymi plikami. Wdrożony system jest przygotowany do współpracy z czołowymi dostawcami słupków samoobsługowych.

Największym wyzwaniem okazał się czas. Zależało nam na wdrożeniu systemu w jak najkrótszym czasie, aby ograniczyć straty klienta związane z chwilowym zamknięciem stacji. Kolejnym wyzwaniem okazała się integracja z automatyką stacji i migracja danych z poprzedniego systemu. Zależało nam, aby uniknąć konieczności przenoszenia danych ręcznie w zakresie kartotek towarowych, kartotek kontrahentów, stanów magazynowych oraz danych słownikowych

Największym wyzwaniem okazał się czas. Zależało nam na wdrożeniu systemu w jak najkrótszym czasie, aby ograniczyć straty klienta związane z chwilowym zamknięciem stacji. Kolejnym wyzwaniem okazała się integracja z automatyką stacji i migracja danych z poprzedniego systemu. Zależało nam, aby uniknąć konieczności przenoszenia danych ręcznie w zakresie kartotek towarowych, kartotek kontrahentów, stanów magazynowych oraz danych słownikowych.

Korzyści biznesowe

Dzięki systemowi PetroRetail Klient uzyskał szereg korzyści:

Optymalizacja zapasu paliwa, planowanie dostaw paliwa

Monitorowanie pracy stacji, zwiększenie nadzoru nad pracownikami i transakcjami jakie przeprowadzają i zwiększenie ich bezpieczeństwa

Uatrakcyjnienie oferty dla Zamawiającego poprzez realizację promocji, konkursów oraz ich rozliczanie

Zwiększenie marżowości sprzedaży pozapaliwowej poprzez realizację polityk handlowych i rabatowych

Przyspieszenie sprzedaży usług i towarów bez kodów kreskowych, poprzez tworzenie szybkich list sprzedażowych

Integracja z dystrybutorami i eliminacja możliwych błędów

Zwiększenie dostępności sprzedaży w systemie 365/24

Pełna konfigurowalność systemu w zakresie wyglądu i uprawnień użytkowników

Zmniejszenie kosztów inwestycji, możliwość dokupienia dodatkowych modułów systemu kasowego np. lojalność, flota

Zakres projektu

Dostarczenie licencji oprogramowania PetroRetail do kompleksowej obsługi 2 stacji paliw

POS – aplikacja sprzedażowa umożliwiająca pracę w trybie ekranu dotykowego bądź klawiatury i myszki, stanowiąca miejsce pracy kasjera, zapewniając mu wsparcie we wszystkich procesach sprzedażowych. Aplikacja posiada interfejs do sterowników automatyki pomiarowej, drukarek fiskalnych i terminali płatniczych. Rozwiązanie pozwala na sprzedaż doładowań telefonicznych i innych bez dodatkowych urządzeń.

BOS – aplikacja magazynowo – zarządcza, umożliwiająca kreowanie lokalnych polityk zakupowych, sprzedażowych i rabatowych. Wspiera prowadzenie gospodarki magazynowej, zamówień i inwentaryzacji. Rozbudowany system raportowy dostarcza informacji o sprzedaży, zapasie magazynowym, a także pozwala śledzić aktywność kasjerów i realizację postawionych im celów. Aplikacja pozwala na zarządzanie użytkownikami oraz konfiguracją systemu.

Szczegółowe działania w ramach projektu

 • Wdrożenie, instalacja i dostosowanie oprogramowania PetroRetail do wymagań Laag (migracja danych)
 • Weryfikacja i przygotowanie starego sprzętu z weryfikacją okablowania.
 • Uruchomienie komunikacji z drukarką fiskalną, sterownikiem automatyki i urządzeniami peryferyjnymi (czytnikiem kodów kreskowych/ drukarką),
 • Wykonanie integracji z systemem finansowo-księgowym i z słupkiem samoobsługowym Petronova
 • Szkolenie użytkowników w zakresie systemu PetroRetail
 • Wsparcie wdrożeniowe, konsultacje, uzgodnienia w całym procesie wdrożenia
 • Dostawa instrukcji użytkownika

Proces i ocena współpracy

 • Start: styczeń 2022 r.
 • Koniec: luty 2022 r.
 • Podłączenie do słupka Petronova: czerwiec 2022r.
 • Współpraca bardzo dobra, pełna i ścisła współpraca zespołów Klienta i Sygnity podczas trwania całego projektu