Sygnity

Artykuły

WIRE/UR – nowa wersja narzędzia od Sygnity zgodna z wymaganiami stawianymi przed branżą energetyczną

Rok 2024 jest rokiem dużych zmian na Rynku Energii mających na celu dostosowanie reguł funkcjonowania Rynku Bilansującego do nowych wymagań formalnoprawnych wynikających z rozporządzeń systemowych, co de facto, ma wpłynąć na poprawę efektywności oraz stabilności systemu elektroenergetycznego. Ponadto następuje ciągły rozwój systemu energetycznego w kierunku systemu nowoczesnego i bardziej zintegrowanego, opartego na odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej z coraz większym wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Wprowadzenie tych zmian pomoże Polsce osiągnąć cele związane z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną i zrównoważonym rozwojem, a także zapewni zgodność z międzynarodowymi standardami i protokołami komunikacyjnymi, aby umożliwić interoperacyjność z innymi systemami w Europie.

Jednak zmiany te powodują, że podmioty uczestniczące w Rynku Energii muszą dostosować własne systemy do nowych regulacji i standardów wymiany informacji z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP). Wprowadzane zmiany są największą od ponad 22 lat reformą, która na nowo definiuje zasady działania Rynku Bilansującego w Polsce. Jednym z systemów, które wymagają dostosowania jest system WIRE, służący do wymiany informacji handlowych, technicznych i rozliczeniowych energii elektrycznej.

Sygnity od ponad 30 lat odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu zaawansowanych systemów informatycznych dla sektora energetycznego. Nasza długoletnia obecność w tym obszarze zaowocowała głęboką wiedzą i bogatym doświadczeniem w obsłudze procesów biznesowych w sektorze energetycznym, co z kolei przekłada się na wysoką jakość i użyteczność tworzonych systemów.

To co nas wyróżnia to fakt, że na początku funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce tworzyliśmy oprogramowanie zarówno dla OSP, jak i dla Uczestników Rynku, co umożliwiło nam zrozumienie perspektywy obu stron i stworzenie kompleksowych narzędzi spełniających potrzeby całego ekosystemu energetycznego. Od ponad ćwierć wieku system WIRE/UR jest integralną częścią naszej oferty. Umożliwia on płynną wymianę informacji m.in.: danych handlowych, bilansów handlowo – technicznych, wymiany danych pomiarowych oraz raportów rozliczeniowych rynku bilansującego.

W trakcie wielu lat rozwoju tego produktu, dzięki ścisłej współpracy z klientami i nieustanym śledzeniu rozwoju rynku, możemy powiedzieć, że system WIRE/UR jest jednym z najbardziej dojrzałych rozwiązań dostępnych na rynku, a nasi klienci, w tym największe podmioty Rynku Energii korzystające z systemu WIRE firmy Sygnity, uzyskują korzyści z niezawodności i bezpieczeństwa wymiany informacji.

Najnowsza wersja systemu WIRE/UR firmy Sygnity spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, potwierdzone certyfikatem PSE. W jej tworzeniu bazowaliśmy na naszym długoletnim doświadczeniu co zapewniło wysoką jakość oprogramowania, dzięki czemu nasi Klienci uczestniczący w procesie wdrażania Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB) spełniają wszystkie warunki dostosowania systemów.

Dlaczego warto wybrać nasz System WIRE:
  • Doświadczenie: Wieloletnia obecność na rynku energetycznym pozwoliła nam na zgłębienie jego specyfiki i dostosowanie naszego systemu do jego wyjątkowych wymagań.
  • Niezawodność: System WIRE/UR to sprawdzone rozwiązanie, które od lat spełnia oczekiwania klientów, zapewniając im niezawodność i skuteczność.
  • Dostosowanie: Nasz system WIRE/UR jest w pełni zgodny z wymaganiami opublikowanymi przez PSE w dokumencie „Standardy techniczne systemu WIRE wersja 14.0” a jego działanie zostało potwierdzone certyfikatem PSE.
  • Wsparcie: Oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie techniczne i doradcze, zapewniając im pełne zaangażowanie na każdym etapie korzystania z systemu.
Sygnity to partner, który rozumie sektor energetyczny od podszewki. Nasze rozwiązania są nie tylko odpowiedzią na obecne potrzeby, ale także strategicznym narzędziem dla przyszłościowej energetyki.