Sygnity

Artykuły

31,9 proc. rentowności sprzedaży – wyniki finansowe Sygnity po 9M 2020/21

Spółka w trzech kwartałach roku finansowego 2020/21 zanotowała wzrost r/r marży na sprzedaży: z 30,8 proc. do niemal 32 proc. To głównie efekt realizacji strategii polegającej na oferowaniu własnych usług i produktów. 

W ciągu 9  miesięcy roku obrotowego 2020/21 (tj. 10.2020 – 06.2021) Sygnity osiągnęło 152,8 mln zł przychodów utrzymując konsekwentnie wysoką marżowość. 48,7 mln zł zysku na sprzedaży pozwoliło na uzyskanie rentowości na poziomie 31,9 proc. Dla porównania, przed rokiem w tym samym okresie było to 30,8 proc.

Wynik na poziomie operacyjnym oraz netto został w pierwszym półroczu podniesiony w związku z rozwiązaniem rezerw na roszczenia i potencjalne odsetki w – zażegnanym ugodą – sporze z byłym podwykonawcą Sygnity – firmą Fast Enterprise. W konsekwencji EBIT po trzech kw. 2020/21 wyniósł 39,6 mln zł, EBITDA zaś 48,6 mln zł, a zysk netto 37,6 mln zł. Po znormalizowaniu wynik operacyjny ukształtowałby się w kwocie 25,3 mln, zysk netto zaś się na poziomie 18,8 mln zł.

Najważniejszym wydarzeniem minionego okresu, do którego doszło w jego trzecim kwartale, była emisja obligacji, która pozwoliła na zakończenie i rozliczenie Umowy Restrukturyzacyjnej. Brak restrykcji wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej, pozwoli Sygnity na uwolnienie potencjału rozwojowego oraz, ewentualnie, na prowadzenie polityki dywidendowej.

– Zakończenie okresu restrukturyzacji finansowej, utrzymanie wysokiej rentowności biznesu i stałe generowanie gotówki umożliwi nam przeznaczenie dodatkowych środków na inwestycje m.in. w produkty własne. Formalne zakończenie Umowy Restrukturyzacyjnej oznacza także poprawę naszego wizerunku i wiarygodności – nie tylko na rynkach finansowych – ale także wśród naszych Klientów – podkreśla Inga Jędrzejewska, członek zarządu ds. finansowych Sygnity.

Ostatni kwartał roku obrotowego 2020/21 był też okresem ożywienia koniunktury dla Sygnity.

Tegoroczne wakacje stały dla nas pod znakiem wytężonej pracy, która zaowocowała 12-proc. r/r wzrostem kontraktacji nowych zamówień na produkty i usługi własne narastająco za trzy kwartały roku finansowego co przełożyło się na wzrost backlogu Spółki oraz zabezpieczenie strumienia przychodów w nadchodzących okresach. Backlog na Q4FY21 jest już teraz o 7 proc. wyższy w stosunku do zeszłego roku. Konsekwentnie pracujemy nad umacnianiem backlogu i wartościową sprzedażą  – mówi Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity.

Oprócz bieżącej sprzedaży istniejących rozwiązań Zarząd chce rozwijać i tworzyć nowe produkty i usługi zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi.

– Nasz cel na najbliższe kwartały to utrzymanie wysokich przepływów gotówkowych i budowa backlogu zgodnie z naszą strategią. Odzyskane możliwości inwestycyjne otwierają nam drogę do poszerzenia oferty produktowo-usługowej opartej o wyselekcjonowane trendy technologiczne (Cloud, RPA, Digital Transformation). Planujemy też aktywnie poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Spodziewamy się m.in. 1,2 mln dotacji z NCBiR na stworzenie innowacyjnych rozwiązań IT– mówi Bogdan Zborowski, prezes Sygnity.

O Sygnity

W Sygnity już od 30 lat wspieramy biznes i państwo w cyfrowej transformacji, pracując dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce. Pomagamy Klientom biznesowym wykorzystywać technologię do budowania trwałej przewagi rynkowej. Nasze rozwiązania optymalizują procesy, usprawniają zarządzanie oraz pomagają podejmować strategiczne decyzje w oparciu o dane. Wspieramy instytucje administracji publicznej w najważniejszych projektach transformacyjnych, wspólnie z nimi budując fundamenty e-państwa.

W naszych zespołach eksperci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym pracują ręka w rękę ze specjalistami IT projektując, wdrażając i utrzymując systemy, które każdego dnia usprawniają biznes naszych klientów i ułatwiają życie polskim obywatelom.