Sygnity

Case study

Zakończyliśmy sukcesem wprowadzenie opłaty mocowej dla Orange Energia

Z firmą Orange Energia współpracujemy od wielu lat – rozliczenia energii elektrycznej oraz gazu przechodzą przez nasz system Utilities for Sales (SUS). Zapewnia on kompleksową realizację procesów związanych z obsługą umów klienta oraz rozliczaniem i fakturowaniem usług.

Klient i jego potrzeby

Orange Energia Sp z o.o. jest największym niezależnym sprzedawcą energii w Polsce obsługującym ponad 120000 klientów indywidualnych i biznesowych i pokrywającym swoim zasięgiem 97% gospodarstw domowych. W Grupie Orange jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za działalność w obszarze sprzedaży energii elektrycznej.

– Obowiązująca od 2021 roku ustawa nałożyła na firmy obowiązek rozliczania i fakturowania klientów z uwzględnieniem tzw. opłaty mocowej. Niewywiązanie się z tych zobowiązań było jednoznaczne ze wstrzymaniem rozliczania klientów GUDk, czyli podmiotów posiadających kompleksową umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Zgodność systemu z obowiązującymi normami prawnymi była więc kluczowa dla stabilności naszych działań operacyjnychpowiedziała Katarzyna Kowalska, Kierownik Projektu Orange Energia.

Rola Sygnity

Zadaniem Sygnity było pomóc Orange Energia sprawnie dostosować się do nowych wymagań. Dostosowaliśmy pliki importu danych oraz uwzględniliśmy niezbędne zmiany w fakturowaniu oraz wydrukach. Wdrożyliśmy mapowanie nowych linii dystrybucyjnych opłaty mocowej stałej w celu wyliczenia nowych pozycji na fakturach za energię elektryczną. Wszystkie zmiany zostały również uwzględnione w interfejsie do SAP i sprawozdawczości.

Efekty wdrożenia

Po wdrożeniu produkcyjnym opłaty mocowej Orange Energia nie tylko spełnia wymagania nowej ustawy, ale też skutecznie realizuje swoje cele biznesowe przy zachowaniu wysokich parametrów niezawodności systemu SUS (nie zanotowano zgłoszeń incydentów powiązanych z wdrożeniem). Klient w pełni zautomatyzowany sposób obsługuje wyliczenie opłaty mocowej dla wszystkich OSD z którymi współpracuje, dzięki czemu znacznie skraca czas jej wyliczenia przez Pracowników.

Wypowiedź klienta

Firma Sygnity jest dostawcą systemu billingowego SUS, którego od wielu lat używamy do realizacji wszystkich procesów biznesowych związanych z rozliczaniem i fakturowaniem energii elektrycznej naszych Klientów. Z uwagi na nałożony na nas obowiązek wdrożenia opłaty mocowej dla energii elektrycznej, rozpoczęliśmy projekt dostosowania systemu do najnowszych regulacji prawnych. Projekt ten kolejny raz potwierdził wysokie kompetencje zespołu Sygnity oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów, z którymi współpracujemy. Firmę Sygnity możemy polecić jako rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.
Katarzyna Kowalska
Kierownik projektu Orange Energia