Sygnity

Artykuły

Jakie wyzwania i zmiany regulacyjne
czekają branżę finansową – część I

2023 rok jest pierwszym etapem dwuletniego okresu dużych zmian regulacyjnych w sektorze finansowym. Sygnity od początku swojej działalności ściśle współpracuje z branżą finansową i odpowiada na jej bieżące potrzeby. Nie inaczej jest w tym przypadku. System SPID, razem z dedykowanymi modułami (obecnymi i nowo tworzonymi) tj.: BASEL IV, ALM w tym IRRBB/CSRBB czy UJAWNIENIA, które po wprowadzeniu niezbędnych zmian będą w pełni dostosowane do nowych wymogów regulacyjnych.

Celem wprowadzanych zmian jest:

  • wzmocnienie ram kapitałowych opartych na analizie ryzyka bez ogólnego znacznego zwiększenia wymogów kapitałowych;
  • położenie większego nacisku w ramach ostrożnościowych na ryzyka ESG;
  • dalsza harmonizacja uprawnień i narzędzi nadzorczych;
  • zmniejszenie kosztów administracyjnych instytucji związanych z publicznym ujawnianiem informacji oraz poprawa dostępu do danych ostrożnościowych.

Motorem zmian są głównie dyrektywny i rozporządzenia EBA, kryjące się odpowiednio pod nazwami CRD (Capital Requirements Directive) oraz CRR (Capital Requirements Regulation). W ślad za zmianami dyrektyw i rozporządzeń wydawane są kolejne standardy raportowania zwane ITS (Implementing Technical Standards).

Sygnity od początku swojej działalności wspiera sektor bankowy i branżę finansową w spełnianiu wymogów ostrożnościowych we wszystkich trzech filarach nadzorczych.

Najbliższa mapa drogowa CRD, CRR oraz ITS wskazuje na następujące kamienie milowe.

W następnym artykule szczegółowo przedstawimy obszary zmian, jednak już teraz zachęcamy do analizy swoich potrzeb w zakresie sprawozdawczości. Nasze autorskie rozwiązanie – SPID wraz z modułami BASEL IV, IRRBB/CSRBB oraz UJAWNIENIA to elastyczne narzędzie, które może być rozbudowywane i dostosowywane do aktualnych przepisów i regulacji.