Sygnity

Rozwiązania IT

Konwerter MT/MX – równoległa konwersja komunikatów SWIFT MT i MX

Konwerter MT/MX umożliwia równoległą konwersję komunikatów pomiędzy formatami SWIFT MT i SWIFT MX dla systemów SWIFT, SORBNET2 i TARGET2, zgodną ze standardem XML ISO 20022. Jest niezależną aplikacją, współpracującą z najbardziej popularnymi w bankowości serwerami aplikacyjnymi i systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych. Może być wdrażany jako samodzielny moduł albo stanowić element kompleksowego rozwiązania Payment Hub.

Aplikacja nie tylko w wygodny sposób prezentuje szczegółowe informacje, dotyczące wszystkich obsłużonych komunikatów płatniczych, ale posiada również mechanizm powiadamiania operatorów o zdarzeniach, wymagających ich interwencji. Została zaprojektowana w taki sposób, żeby jej włączenie w aktualny proces biznesowy banku było wygodne i transparentne dla innych składowych tego procesu.

Dla Kogo?

Konwerter MT/MX jest rozwiązaniem idealnym dla banków (w szczególności dla obszarów IT oraz biznesowych,  zajmujących się rozliczeniami i płatnościami), które są zobowiązane do sprawnego dostosowania się do zmian regulacyjnych i rynkowych, podczas gdy ich systemy back office nie wspierają formatów SWIFT – MT/MX lub wspierają je tylko częściowo.

Konwerter MT/MX eliminuje konieczność rozbudowywania systemów centralnych o nowe elementy, których wymaga regulator. Zmiany te często obciążają systemy centralne, zmniejszając ich wydajność i elastyczność a jednocześnie zwiększają koszty, wydłużają czas realizacji i nadmiernie obciążają ekspertów.

Korzyści biznesowe

Konwerter został zbudowany na naszym autorskim i sprawdzonym frameworku Warthog, który jest podstawą wielu systemów bankowo-finansowych oferowanych przez Sygnity. Dzięki temu zapewnia:

watch

Szybkie i efektywniejsze kosztowo

dostosowanie się do wymagań obligatoryjnych SWIFT MT i SWIFT MX (XML ISO 20022).

fitting

Łatwą i wygodną integrację

z istniejącymi procesami biznesowymi obsługi komunikatów płatniczych.

Icons made by Kiranshastry from  www.flaticon.com

Oszczędność kosztów

dzięki automatyzacji obsługi transakcji.

Icons made by Kiranshastry from  www.flaticon.com

Większą kontrolę

nad procesem biznesowym, dzięki powiadomieniom mailowym wysyłanym w przypadku zdarzenia wymagającego ingerencji operatora.

Wybrane funkcjonalności

  • automatyczna konwersja komunikatów płatniczych MT103, MT103+, MT202, MT202cov,
  • automatyczna konwersja komunikatów wyciągów i informacyjnych MT900, MT910, MT940 i MT950,
  • wygodna obsługa za pomocą standardowych przeglądarek internetowych oraz możliwa integracja z Active Directory banku,
  • mailowe powiadomienia o zdarzeniach w przypadku konieczności interwencji operatora,
  • elastyczna architektura, umożliwiająca rozszerzenie listy konwertowanych komunikatów,
  • możliwość wyboru dedykowanego interfejsu dostępowego do aplikacji,
  • sprawna obsługa konwersji komunikatów dla wielu systemów płatniczych,
  • bezpieczna obsługa archiwum komunikatów (archiwizowana jest postać przed i po konwersji).

Przeczytaj list referencyjny

Poznaj opinię Krajowej Izby Rozliczeniowej na temat Sygnity

Z firmą Sygnity współpracujemy od wielu lat i mamy na swoim koncie zrealizowane z sukcesem wdrożenie (oraz wieloletni rozwój) aplikacji Elixir-OK i EuroElixir-OK (EELX). Aplikacja ta jest kluczowym elementem międzybankowego systemu rozliczeń w PLN i EURO, który zapewnia bezpieczny i stabilny przepływ płatności pomiędzy bankami w Polsce.

Zbudowanie i udostępnienie nowych aplikacji użytkownika w systemach Elixir i EuroElixir było jedną z największych zmian technologicznych w tych systemach płatności, jakie KIR przeprowadził od momentu wdrożenia pierwszej wersji elektronicznego systemu rozliczeniowego Elixir. Ta implementacja, a także dalszy rozwój oraz serwisowanie aplikacji EELX, potwierdziły bardzo wysokie kompetencje wdrożeniowe i integracyjne zespołu Sygnity oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów, z którymi współpracujemy. Firmę Sygnity możemy polecić jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego, który wspiera nas zarówno w kluczowych aspektach rozwoju aplikacji EELX jak i codziennym zarządzaniu procesami.
Tomasz Jończyk
Dyrektor Linii Biznesowej Linia biznesowa rozliczenia sesyjne, KIR