Sygnity

System wspierający działania instytucji finansowych (DIMON)

W 2010 roku m.in. ustawodawcy europejscy uznali, że instytucje finansowe powinny aktywniej włączyć się w walkę przeciw praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wówczas przyjęto pierwszą ustawę, która pod rygorem odpowiedzialności karnej obligowała instytucje finansowe do rejestracji transakcji podejrzanych i przekazywania ich Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Odpowiedzią na te wyzwania jest system funkcjonujący w większości komercyjnych banków od blisko dwudziestu lat, dostosowany do nowych uwarunkowań prawnych.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Spełnienie wszystkich wymagań raportowania obligatoryjnego

Wsparcie z tytułu zmian legislacyjnych

Oszczędność czasu i pieniędzy

Kompleksowa obsługa przy wdrożeniu i pełne wsparcie powdrożeniowe

IV Dyrektywa AML, uchwalona przez Parlament Europejski, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, zwiększa jeszcze bardziej wymogi raportowania obligatoryjnego. Znowelizowane przepisy mają uszczelnić luki w systemie finansowym Unii Europejskiej tak, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć jej wewnętrzny rynek przed podejrzanymi transakcjami.

CECHY SYSTEMU

Zastosowanie systemu to gwarancja spełnienia rygorystycznych wymagań Unii Europejskiej
–w pełni realizowany proces monitorowania i raportowania transakcji finansowych.

kalkulacja ryzyka prania pieniędzy, z uwzględnieniem takich czynników jak zasięg geograficzny, baza klientów, produkty, usługi, transakcje czy kanały dystrybucji,

zautomatyzowany i szybki proces wyszukiwania transakcji do zarejestrowania,

możliwość automatycznego przesyłania informacji do GIIF w postaci plików (dzięki technologii XML),

zoptymalizowanie procesów weryfikacyjnych, analiza wymaganych przepisami zakresów danych, według zdefiniowanych reguł,

zbieranie danych z wielu różnych źródeł, agregowanie i automatyczna interpretacja na podstawie określonych, wbudowanych kryteriów, nie wyłączając przy tym możliwości rozbudowywania ich o kolejne, własne moduły.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności