Sygnity

Energy Losses Management System (ELMS)

System ELMS to narzędzie umożliwiające OSD planowanie i rozliczanie energii rzeczywistej dla JGBI oraz wyliczanie strat technicznych i dystrybucyjnych energii elektrycznej w poszczególnych obszarach bilansowania.

System ELMS wspomaga realizację procesów biznesowych, umożliwiając wyznaczenie:

 • energii różnicy bilansowej planowanej i rzeczywistej zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami biznesowymi,
 • strat technicznych w elementach sieci dystrybucyjnej powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej sieciami wszystkich napięć,
 • strat dystrybucyjnych (handlowych) energii elektrycznej dla całego obszaru działania OSD oraz w poszczególnych obszarach bilansowania,
 • godzinowych wartości poboru energii dla odbiorców opomiarowanych jeszcze licznikami nierejestrującymi tych wielkości na podstawie
  • standardowych profili poboru,
  • profili obszarowych,
  • profili dynamicznych,

KORZYŚCI BIZNESOWE

System ELMS zapewnia OSD wymierne korzyści poprzez:

Identyfikację elementów systemu dystrybucyjnego

będących głównymi źródłami technicznych strat energii w sieci

Detekcję obszarów

w których występują ponadnormatywne różnice bilansowe i straty energii elektrycznej spowodowane np. przypadkami nielegalnego poboru energii lub uszkodzeniami liczników energii

Ograniczenia kosztów

udziału OSD w Rynku Bilansującym i obsługi JGBI

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

Konfiguracja modeli sieci:

 • zarządzanie parametrami technicznymi sieci,
 • o zarządzanie parametrami technicznymi transformatorów,

Zarządzanie obiektami zasilanymi pomiarami:

 • konfiguracja obiektów zasilanych pomiarami,
 • konfigurowanie struktury bilansowania,
 • ewidencja energii miesięcznej oraz dobowo- godzinowej rzeczywistej, planowanej i prognozowanej,
 • ewidencja obiektów w strukturze bilansowania,
 • wyznaczanie wartości obiektów algorytmicznych,
 • planowanie energii na podstawie danych rzeczywistych,
 • import danych z systemów zewnętrznych (systemy pomiarowe, systemy billingowe, SCADA, GIS),

Wyznaczanie różnicy bilansowej, strat technicznych i dystrybucyjnych:

 • definiowanie algorytmów analizy,
 • wyznaczanie wartości obiektów algorytmicznych,
 • ewidencja wyznaczonych wartości algorytmicznych,

Audyt wartości wyjściowych w systemie:

 • weryfikacja energii planowanej oraz prognozowanej na podstawie rzeczywistego wykonania,
 • weryfikacja uzyskanego poziomu różnicy bilansowej,

Raportowanie:

 • analiza wartości obiektów bilansowania,
 • analiza gęstości obiektów bilansowania,
 • raporty i wykresy analityczne,

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności