Sygnity

System kompleksowego zarządzania danymi pomiarowymi sieciowymi oraz odbiorców

AMS to system klasy Smart Metering, zapewniającym kompleksowe wsparcie w realizacji podstawowych procesów biznesowych uczestników Rynku Energii, związanych z zarządzaniem danymi pomiarowymi, pozwalający skutecznie spełniać obowiązki ustawowe uczestnika Rynku Energii.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do integracji (SOA) pozwala nie tylko sprawnie pozyskiwać dane i realizować procesy wynikające z obowiązków uczestnika rynku energii ale również szczegółowo analizować dane pomiarowe odbiorców i punktów sieciowych, np. w celu wykrywania nielegalnego poboru energii elektrycznej lub wsparcia zarządzania rozwojem sieci elektroenergetycznej.

AMS umożliwia spersonalizowaną konfigurację kokpitów i formularzy prezentacyjnych, oraz procesów biznesowych modelowanych zgodnie z potrzebami Klienta.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Pozwala na efektywną obsługę rosnącej liczby czytanych zdalnie układów pomiarowych

oraz na zarządzanie danymi pomiarowymi w skali masowej

Niezawodne i terminowe pozyskanie, przetworzenie i udostępnienie danych pomiarowych

Niezależność od dostawców systemów akwizycyjnych

integracja danych pomiarowych z różnych modułów odczytowych

Wykrywanie anomalii

np. nielegalnego poboru w sieci elektroenergetycznej albo nieprawidłowej pracy opomiarowanych maszyn i urządzeń

Budowanie świadomości energetycznej odbiorców końcowych

Wsparcie procesów reklamacyjnych

możliwość porównywania wartości przyjętych do rozliczeń z danymi źródłowymi.

Wbudowane dedykowane raporty analityczne

oraz elastyczne tworzenie raportów w oparciu o szablony XLS.

AMS gromadzi w centralnym repozytorium (MDM) dane pomiarowe różnych mediów pozyskane z systemów akwizycyjnych w usystematyzowany sposób zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Dzięki optymalnej i skalowalnej architekturze w systemie AMS mogą być łatwo obsługiwane miliony punktów pomiarowych.

CECHY SYSTEMU

System posiada ergonomiczny interfejs użytkownika, zawierający m.in. rozbudowane filtry, wygodny system raportów i alarmów dostępnych na kokpicie operatorskim oraz graficzne narzędzie do monitorowania i harmonogramowania procesów biznesowych.

weryfikacja, walidacja, estymacja, rankingowanie, substytucja danych pomiarowych pozyskanych z systemów akwizycyjnych (np. Sygnity MAD)

możliwość tworzenia struktur hierarchicznych ewidencjonujących dane pomiarowe energii rzeczywistej ze wskazanych FPP

bilansowanie stacji energetycznych i węzłów sieci

obsługa Rynku Bilansującego w zakresie przygotowania i udostępnienia danych pomiarowych Uczestnikom Rynku

tworzenie schematów jednokreskowych sieci elektroenergetycznej z elementami interaktywnymi

generowanie raportów bezpośrednio ze schematów sieci dla stacji energetycznych, czy poszczególnych FPP

monitorowanie minutowe poszczególnych liczników oraz obiektów w formie tabelarycznej oraz na wykresach

przekazywanie danych pomiarowych do systemów zewnętrznych np. billingowych, czy prognostycznych

grupowanie pomiarów w sposób statyczny jak i dynamiczny w oparciu o zadane parametry, takie jak grupa taryfowa, typ licznika, itp.

szybkie wyznaczanie danych zagregowanych (godzinowych, miesięcznych) na żądanie bez potrzeby przechowywania tych danych w bazie danych

Sygnity oferuje wdrożenie rozwiązania w kilku wariantach:

W ramach infrastruktury klienta (on-premise) – pozwala klientom sprawować pełną kontrolę nad wdrożonym rozwiązaniem,

W ramach platformy usług elektronicznych Sygnity (on-cloud) – pozwala obniżyć jednostkowe koszty wdrożenia systemu i prowadzić działalność w modelu usługowym (subskrybcyjnym).

Usługi administracji i zarządzania mogą być świadczone przez Sygnity albo Klient może zarządzać rozwiązaniem samodzielnie.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności