Sygnity

Rozwiązanie do prowadzenia rejestrów geodezyjnych i kartograficznych

System Kataster WZ to autorskie oprogramowanie Sygnity SA do prowadzenia wybranych rejestrów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz wsparcia zarządzania ośrodkiem geodezyjnym (ODGiK) na poziomie powiatowym.

System Kataster WZ umożliwia prowadzenie baz danych EMUiA, EGiB, RCiWN, GESUT, BDOT500 oraz BDSOG (w tym osnowa pomiarowa) oraz generowanie standardowych opracowań kartograficznych (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna) i dokumentów (np. wypis). System jest również wyposażony w portal internetowy oraz odpowiednie interfejsy wymiany danych.

Główne funkcjonalności systemu to:

Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali

EGiB oraz Rejestru cen i wartości nieruchomości. Realizacja funkcji związanych z prowadzeniem rejestru cen i wartości nieruchomości, a także części opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz wykonywanie analiz, map tematycznych, udostępniania danych opisowych i geometrycznych, weryfikacji danych opisowych i przestrzennych, sprawdzanie jakościowego i ilościowego stanu danych ewidencyjnych.

Prowadzenie obiektowej mapy zasadniczej

oraz wizualizacji wszelkich analiz przestrzennych oraz edycji graficznej innych obiektów posiadających georeferencje

Zarządzanie zgłoszeniami

prac geodezyjnych

Zarządzanie materiałami zasobu

oraz wydawanie licencji na materiały zasobu.

Rejestracja archiwalnych prac geodezyjnych

dla dostępu do dokumentów i informacji archiwalnych.

Rejestracja zamówień

na wypisy i wydruki z mapy

Obsługa procesu koordynacji

uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Prowadzenie danych

o osnowie geodezyjnej oraz pomiarowej

Zarządzanie płatnościami

za udostępnione dane.

Portal internetowy zintegrowany z innymi modułami Systemu

umożliwiający komunikację z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego w tym zgłoszenie pracy geodezyjnej, informowanie o statusie zgłoszenia itp.

Dostarczenie informacji

sygnału o przeprowadzonych zmianach ewidencyjnych określonym odbiorcom przy pomocy poczty elektronicznej, systemu obiegu dokumentów czy dostępnego w ramach modułu okna informacji o zmianach.

Wspomaganie zadań

związanych z obsługą rzeczoznawców majątkowych.

KORZYŚCI BIZNESOWE

System Kataster WZ stanowi istotne wsparcie obsługi procesów funkcjonujących w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (ODGiK)

na poziomie powiatowym, które są bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie powyższych baz danych. Bazy te stanową podstawowy element infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), wokół której budowane są przez administrację samorządową, rządową oraz inne podmioty (w tym branże sieciowe) różne rozwiązania dziedzinowe, wymagające dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych PZGiK.

System Kataster WZ gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości danych referencyjnych.

System Kataster WZ oferuje możliwości dopasowania do wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu prowadzenia ewidencji.

System Kataster WZ zbudowany jest w otwartej i rozwojowej architekturze oraz zgodnie z założeniami OGC (Open Geospatial Consortium) i dyrektywą unijną INSPIRE. Rozwiązanie jest oparte na jednej, wspólnej, przestrzennej bazie danych z możliwością dostępu poprzez interfejsy do innych systemów zawierających kluczowe dane.

CECHY SYSTEMU

prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB), sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych (BDOT500), ulic i adresów wraz z mapą (EMUiA), osnów geodezyjnych (BDSOG),

prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN) wraz z mapą cen,

gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego i prowadzenie metadanych oraz automatyczne generowanie kopii bezpieczeństwa,

automatyczne generowanie klauzul zgodnych z obowiązującymi przepisami podczas procesu udostępniania danych i materiałów zasobu,

integrację z obiegiem dokumentów co najmniej w zakresie integracji rejestrowanych wniosków i prowadzonych spraw,

integrację z rejestrem mieszkańców.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności