Sygnity

Energy Management System (EMS)

Produkt Sygnity dla Sprzedawców Energii i Mediów oferuje:

 • Udostępnienie odbiorcom energii i mediów narzędzia do zarządzania zużyciem w czasie rzeczywistym,
 • Platforma wspiera odbiorców mediów w ustalaniu celów oszczędnościowych, wspomaga ocenę podejmowanych zmian i lokalizuje przypadki zbędnych strat.
 • Świadczy spersonalizowane usługi wsparcia w profesjonalnym zarządzaniu energią i mediami,
 • Umożliwia korzystanie z Platformy dostępnej w modelu chmurowym,

Podstawowym celem biznesowym powstania produktu jest

 • Realizacja drogi transmisji z licznika wraz z pozyskaniem danych pomiarowych do platformy EMS z uwzględnieniem optymalnej kosztowo i niezawodnościowo drogi transmisji danych pomiarowych.
 • Udostępnienie funkcjonalności produktu EMS umożliwiającej przeglądanie profilu zużycia wraz z możliwościami przeprowadzenia analizy własnego zużycia wspartej wbudowaną logiką systemu wraz z zaawansowanymi prezentacjami graficznymi i tabelarycznymi profilu w czasie z uwzględnieniem taryf energetycznych, cen energii, zapisów umowy dystrybucyjnej i sprzedażowej, parametrów technicznych przyłącza energetycznego.
 • Analiza danych pomiarowych poprzez porównywanie wybranych okresów czasowych np. bieżącego tygodnia do tygodnia „wzorcowego”.
 • Możliwość zastosowania „strażnika mocy”, analiza przekroczeń mocy zamówionej, mocy chwilowej wraz z trendami w czasie.
 • Analiza zużycia energii i mediów pod kątem godzin otwarcia i zamknięcia budynku, przekroczenie mocy zamówionej.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Sprzedawcy energii w procesie pozyskiwania nowego odbiorcy mogą mu zaoferować rozwiązanie pozwalające na dostęp do jego własnych danych pomiarowych wraz z mechanizmami analizy w zakresie zarządzania energią i mediami.

Wdrożenie rozwiązania EMS dla sprzedawców oznacza podniesienie atrakcyjności oferty związanej ze zmianą sprzedawcy.

Zwiększenie wachlarza oferowanych usług przez Sprzedawcę w zakresie optymalizacji kosztów zużycia energii i mediów.

Dostęp do rozwiązania umożliwiającego realizację procesów kontrolowania, planowania własnych procesów w kontekście oszczędności związanych ze zużyciem energii i mediów.

Zwiększenie świadomości w podejmowaniu kierunków inwestycyjnych mających na celu zmierzanie w kierunku odbiorcy smart.

Budowanie świadomości energetycznej w przedsiębiorstwie.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

Dostarczenie kompleksowego rozwiązania (infrastruktura sprzętowa wraz z licencjami, baza danych, aplikacja przeglądarkowa EMS, moduł Akwizycji danych z dostępnymi sterownikami odczytowymi ( energia elektryczna, gaz, woda)

Konfiguracja systemu w zakresie administracyjnym, konfiguracja pomiarowa źródeł danych,

Wprowadzenie dostępnych danych pomiarowych i sygnałów, raportowanie zużycia mediów przez przedsiębiorstwo,

Przeprowadzenie inwentaryzacji w przedsiębiorstwie pod kontem realizacji działań związanych z osiągnięciem efektywności energetycznej,

Dostarczenie specyfikacji skonfigurowanego systemu EMS wraz z informacjami z przeprowadzonych inwentaryzacji,

Zaproponowanie planu dalszych działań w obszarach, które zostały zakwalifikowane do realizacji zadań efektywnościowych,

Realizacja zadań mających na celu pozyskanie do systemu klasy EMS kolejnych informacji pomiarowych i sygnałów z odbiorników mediów,

Uruchomienie z wykorzystaniem systemu EMS monitoringu i raportowania zużycia energii wraz z powiadamianiem użytkowników systemu ,

Realizacja zadań mających na celu fizyczne odzwierciedlenie zużywanych mediów na realizowane zadania produkcyjne w przedsiębiorstwie,

Analiza danych procesowych, optymalizacja, układanie work flow w zakresie procesów i ich wpływu na zużycie energii elektrycznej i media,

Opracowanie i wdrożenie procedur, mających na celu optymalizację zużycia energii zarówno w obszarze produkcji jak i utrzymania budynków/ sprzętu – optymalizacja organizacyjna,

Raportowanie i podsumowanie efektu przyjętych działań efektywnościowych,

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności