Sygnity

AQUA Customer Care & Billing

AQUA Customer Care & Billing  to kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, pokrywające swoją funkcjonalnością główne procesy biznesowe związane z obsługą klientów,  rozliczaniem zużycia wody i odprowadzaniem ścieków, w trakcie całego ich cyklu życia. System obejmuje obszary billingu i sprzedaży usług podstawowych, gospodarkę wodomierzową i odczyty wodomierzy, wyłączenia dostaw wody, reklamacje, biuro obsługi klienta.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Centralizacja informacji o kliencie

zarządzanie kompletną informacją o kontrahencie, parametrach wynikających z umowy oraz danych technicznych Punktu Poboru

Uporządkowanie i scentralizowanie w jednym miejscu: zleceń

spraw zintegrowanych z kompletem dokumentów, korespondencji z klientem

Zwiększenie efektywności realizacji obsługi klienta

poprzez monitorowanie terminowości realizacji poszczególnych zadań

Zmniejszenie kosztów obsługi

poprzez udostępnienie klientom portalu internetowego

Zwiększenie satysfakcji klienta

dzięki wsparciu procesu obsługi sprzedaży

Zmniejszenie strat handlowych

np. poprzez kontrolę ruchu wodomierzy

Planowanie cyklów rozliczeń

inkasenckich i odczytowych

Spójne zarządzanie

polityką cenową oraz sprzedażą

Ograniczenie kosztów IT

dzięki wykorzystaniu technologii WWW

Usprawnienie organizacji pracy

przepływ dokumentów i grupowa praca nad nimi

Na system ACC&B składają się następujące moduły – Rozliczeniowy Sprzedaży, Obsługi Klienta, Zarządzania Urządzeniami Pomiarowymi, Zarzadzania Pracą Terenową, mobilny system ewidencji pracy w terenie, elektroniczne biuro klienta, system workflow (obieg dokumentów).

CECHY SYSTEMU

Obszar Biura Obsługi Klienta:

 • Prowadzenie kartoteki klienta i PP, zawieranie umów: na wodę, ścieki, wodę i ścieki, wozy asenizacyjne, hydranty oraz umów na odwodnienie wykopów, umów hurtowych dla gmin ościennych.
 • Rejestracja i realizacja zgłoszeń klienta w zakresie np.: zmian danych osobowych klienta, zmiana danych PP, korekt, obciążenia dodatkowego za nielegalny zrzut ścieków.
 • Prowadzenie rejestru i obsługi reklamacji.
 • Wsparcie procesu windykacji.
 • Analizy i raportowanie.
 • Interfejsy z GIS.
 • Workflow – obieg dokumentów.

Obszar Wodomierzy:

 • Prowadzenie magazynu wodomierzy – przyjęcia, legalizacje, naprawy, przesunięcia, likwidacje wodomierzy, realizacja wymiany, instalacji, zdjęć wodomierzy, zgłoszenia robót, kontrola zestawu wodomierzowego – zlecenia OT.
 • Wsparcie procesu masowej legalizacji wodomierzy – (mailing, eBok) oraz raportowanie stanów wodomierzy.
 • Harmonogramowanie prac ekip monterskich.
 • Zlecenia usług obcych – legalizacja, naprawa, ekspertyzy wodomierzy obcych.

Obszar Bilingowy:

 • Wprowadzanie i monitorowanie odczytów z zewnętrznych systemów np.: WMS, Feko, GPRS manualne.
 • Rozliczanie zużyć - rzeczywiste, średniodobowe, prognozowe, dodatkowe, ryczałtowe, w układzie licznik, licznik - podlicznik, WBZ, rozliczenie nadwyżki.
 • Fakturowanie zużyć – faktury pojedyncze, zbiorcze, e-faktura, korekty, ręczne, automatyczne, fakturowanie opłat dodatkowych.
 • Raportowanie i analiza

Obszar akwizycji danych:

 • Zbieranie odczytów: manualnie i zdalnie – GPRS, SMS.
 • Przygotowywanie tras inkasenckich.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności