Sygnity

pomiędzy Operatorami Rynku a Operatorem Systemu Przesyłowego

Operatorzy Rynku są zobowiązani do wymiany informacji z OSP w sposób zgodny ze standardami WIRE. System nasz pozwala spełnić ten obowiązek – służy do wymiany informacji handlowych i technicznych pomiędzy Operatorami Rynku a Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) zgodnie ze standardami WIRE.

System WIRE_UR jest oferowany klientom od początku funkcjonowania standardów komunikacyjnych WIRE. Ze względu na wieloletnie doświadczenia zebrane w trakcie produkcyjnej eksploatacji jest produktem stabilnym i dopracowanym.

KORZYŚCI BIZNESOWE

System wspiera realizację procesów,

wymagających niezawodnej i bezpiecznej wymiany informacji między podmiotami uczestniczącymi w Rynku Bilansującym oraz OSP

Przekazywanie informacji o zawartych umowach

sprzedaży lub zakupu energii, ofert bilansujących od wytwórców, grafików wymiany międzysystemowej, danych pomiarowych,

Pozyskiwanie planów koordynacyjnych

i bilansów handlowo-technicznych, danych rozliczeniowych, komunikatów dla operatorów rynku.

Rozbudowane procedury weryfikujące poprawność dokumentów elektronicznych

minimalizują ryzyko przesłania do OSP niepoprawnego dokumentu.

W zakresie przygotowywania zgłoszeń umów sprzedaży energii przez Operatorów Handlowych, aplikacja efektywnie wspiera zadanie grafikowania, czyli rozdziału energii z umowy na jednostki grafikowe (JG) odbiorcze i wymiany międzysystemowej własne lub będące własnością zleceniodawców usługi OH/OHT.

System posiada certyfikat zgodności z najnowszą wersją standardów systemu WIRE, przyznany przez Operatora Systemu Przesyłowego.

CECHY SYSTEMU

Interfejs graficzny aplikacji jest komfortowy i dopasowany do potrzeb użytkownika.

Zautomatyzowana wymiana dokumentów elektronicznych zgodnych ze standardami WIRE z OSP

Monitorowanie i powiadamianie o pozyskaniu nowych dokumentów

Grafikowanie JG odbiorczych i wymiany międzysystemowej własnych i JG zleceniodawców usługi OH/OHT

Prowadzenie archiwum dokumentów wysyłanych i pozyskiwanych

Analiza danych zarejestrowanych w systemie  (raporty OLAP)

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności