Sygnity

Rozwiązanie przeznaczone do zarządzania majątkiem sieciowym w branży gazowniczej

System Sonet/JARC dla Gazownictwa to autorskie rozwiązanie firmy Sygnity przeznaczone do zarządzania majątkiem sieciowym w branży gazowniczej

System Sonet/JARC dla Gazownictwa pozwala na budowanie i  dysponowanie własną (niezależną), centralną (zestandaryzowaną) bazą wiarygodnych danych (informacji) o Majątku Technicznym, obejmującą model sieci  oraz obiektów sieciowych, wraz z szerokim zakresem danych procesowych, co umożliwia powszechne wykorzystanie bazy danych o Majątku Technicznym w głównych procesach biznesowych przedsiębiorstwa.

System ma budowę modułową, nakierunkowaną na obsługę najważniejszych procesów biznesowych.

Oprócz funkcjonalności ewidencji sieci (prowadzenie bieżącej aktualizacji danych o sieci i obiektach sieciowych),
główne moduły systemu obsługują następujące procesy:

Proces przyłączeniowy

moduł Przyłączenia

Procesy inwestycyjne i remontowe

moduł Planowanie i realizacja inwestycji i remontów

Procesy eksploatacyjne

moduł Eksploatacja (wraz z zarządzaniem pracami brygad w terenie i obsługą funkcjonalności na urządzeniach mobilnych)

Analizy i symulacje

moduł Obliczenia sieciowe

Gospodarka urządzeniami

moduł Zarządzanie urządzeniami gazowniczymi

Procesy obsługi nieruchomości

moduł Zarządzanie wartością majątku

Repozytorium, obieg i zarządzanie dokumentami

generowanymi w ramach poszczególnych procesów – moduł DocuMAN

Dzięki zastosowaniu autorskich narzędzi budowani aplikacji firmy Sygnity (platforma aplikacyjna SONET/JARC) system cechuje się pełną otwartością na rozbudowę (w ramach modułów, dodatkowe moduły) rekonfiguralność i integrację.

System może się integrować z innymi systemami wspierającymi działalność przedsiębiorstwa sieciowego:

ERP – (np. SAP)

Billing

Dane pomiarowe

Zarządzanie flotą

Gospodarka magazynowa

W ramach integracji z SAP system może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby współdzielić z SAP przebieg kluczowych procesów biznesowych zarządzania majątkiem sieciowym (Przyłączenia, Eksploatacja, Inwestycje i Remonty), pobierając z SAP dane opisowe, a po swojej stronie gromadząc dane przestrzenne i wysyłając do SAP informacje z nimi związane.

Wykorzystanie platformy SONET/JARC umożliwia uruchomienie modułów i funkcjonalności zarówno w środowisku desktop jak i web.

Platforma aplikacyjna korzysta bazy Oracle, ale jest technologicznie otwarta na bazy MS SQL Server oraz PostgreSQL. W zakresie funkcjonalności prezentacji map współpracuje z ESRI ArcGIS Enterprise (ArcGIS Server), Oracle MapViewer oraz GeoServer.

System jest otwarty na współpracę z Open Street Map w zakresie prezentacji map oraz wyszukiwania obiektów i adresów, współpracuje także z zewnętrznymi usługami OGC (np. WMS,WFS udostępniane przez Geoportal GUGiK i powiatowe węzły infrastruktury informacji przestrzennej), prezentując ich mapy i dane oraz umożliwiając wyszukiwanie obiektów w usłudze WFS.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Uzyskanie spójnej, wielowymiarowej oraz dostępnej dla wielu użytkowników bazy informacji o sieci,

Gwarancja utrzymania wysokiej jakości danych,

Sprawdzone procedury inwentaryzacyjne i utrzymaniowe,

Wzrost efektywności zarządzania majątkiem sieciowym,

Zautomatyzowanie i scentralizowanie wsparcia wybranych procesów,

Otwartość na integrację z otoczeniem.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności