Sygnity

Artykuły

Rok 2023 pod znakiem IRRBB, CSRBB
zmiany i nowe wymagania

Przed systemem bankowym czas zmian i wdrażania nowych rozwiązań, dzięki którym banki będą mogły spełnić nowe wytyczne i regulacje.

Nowe regulacje EBA

20 października 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował ostateczny zestaw wytycznych oraz dwa finalne projekty regulacyjnych standardów technicznych (RTS) określających techniczne aspekty znowelizowanych ram ustalania ryzyka stopy procentowej dla pozycji księgi bankowej (IRRBB), o których mowa powyżej.

31 stycznia 2023 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował draft frameworku taksonomii ITS 3.4, w którym zapowiedział pakiet sprawozdań dotyczących cyklicznego raportowania IRRBB wg. taksonomii XBRL. Wraz z tą publikacją udostępnione zostały definicje formularzy sprawozdawczych odnoszące się do zakresu i szczegółów raportowania IRRBB.

Wymienione dokumenty regulacyjne uzupełniają proces wprowadzania do prawa UE standardów bazylejskich dotyczących IRRBB i mają kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę obecne otoczenie stóp procentowych.

Wytyczne w sprawie ryzyka stopy procentowej (IRRBB) i ryzyka spreadu kredytowego wynikającego z działalności w ramach portfela niehandlowego (CSRBB) zastąpią obecne Wytyczne EBA/GL/2018/02 z dnia 19 lipca 2022. Znowelizowane wytyczne, zawierają nowe aspekty, w szczególności kryteria identyfikacji niezadowalających modeli wewnętrznych zarządzania IRRBB oraz oceny i monitorowania CSRBB.

Obecnie czekamy na przetłumaczenie wytycznych na języki urzędowe UE i ich publikację na stronie internetowej EUNB.

Czym jest IRRBB oraz CSRBB?
Co się zmienia

Szczegółowo o IRRBB oraz CSRBB i ich wpływie na działalność banków pisaliśmy we wcześniejszym artykule (IRRBB, CSRBB – ewolucja czy rewolucja) Przedstawiliśmy w nim również zakres nowych regulacji i zmiany jakie wprowadzają w stosunku do dotychczasowego podejścia. Opisaliśmy wyzwania jakie czekają banki w najbliższych latach w związku z nowymi wytycznymi. 

Od kiedy obowiązują nowe regulacje?

Zmiany w zakresie IRRBB oraz CSRBB po ostatnich publikacjach wytycznych oraz w zakresie frameworku taksonomii XBRL możemy określić w następujących kamieniach milowych:

SPID IRRBB/CSRBB

Kontynuujemy prace nad rozwojem systemu SPID, zapewniającego wsparcie procesu szacowania i alokacji kapitału w odniesieniu do IRRBB oraz CSRBB (więcej o tym IRRBB, CSRBB – ewolucja czy rewolucja). Prace podzielone zostały na 3 obszary – ich finalizacja zależy od ostatecznych wymagań klientów w zakresie SPID IRRBB/CSRBB
Dane źródłowe

 • Specyfikacja danych wejściowych
 • Zasilenie plikowe lub baza/baza
 • Parametryzacja zasilania
 • Harmonogram zasilania

Baza danych

 • Model danych wejściowych
 • Model danych wynikowych
 • Algorytmy kalkulacji danych
 • Tabele parametryczne
 • Integracja danych źródłowych
 • Harmonogram kalkulacji
 • Korygowanie danych
 • Walidacja danych

Aplikacja

 • Raporty IRRBB/CSRBB
 • Import formularzy XBRL, XLS, TXT
 • Export XBRL, XLS, TXT, DWH
 • Ścieżka rewizyjna - drill down
 • Audyt korekt i operacji

Ile trwa wdrożenie SPID IRRBB/CSRBB?

Proces wdrożenia kompletnego procesu raportowania IRRBB/CSRBB w oparciu o system SPID podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy to projekt i implementacja zasilania danych źródłowych, średni czas prac to 4-6 miesięcy. Etap drugi, trwający około 2 miesięcy to czas na testy i uruchomienie produkcyjne. Szczegółowy harmonogram wdrożenia opracowywany jest indywidualnie z klientem, tak aby uwzględnić specyficzne wymagania użytkowników końcowych aplikacji.