Sygnity

Case study

Jak zwiększyć liczbę obsługiwanych na terenie zakładu pojazdów z 200 do 400 na dobę?

Janus to platforma umożliwiająca skuteczne i zautomatyzowane zarządzanie pojazdami oraz kompleksową realizację procesów logistycznych na terenie zakładu przemysłowego. To właśnie dzięki systemowi Janus jeden z naszych klientów, zlikwidował „wąskie gardła” uniemożliwiające sprawną i wydajną obsługę transportów. Przeczytaj, jak to zrobiliśmy.

Klient i jego potrzeby

Nasz klient to duża firma prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży produktów nawozowych i chemicznych, należąca do największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję i sprzedaż swoich produktów bezpośrednio lub za pomocą partnerów biznesowych, obsługując – w zależności od segmentu –  od kilkunastu do kilkudziesięciu procent rynku polskiego. Klient prowadzi sprzedaż produktów również dla odbiorców zagranicznych.

Główną potrzebą biznesową Klienta było usprawnienie ruchu pojazdów w poszczególnych punktach obsługi i zwiększenie liczby obsługiwanych pojazdów ciężarowych z 200 do 400  na dobę, dzięki czemu możliwe byłoby również zwiększenie sprzedaży. Aby zrealizować ten cel, należało zautomatyzować procesy obsługi pojazdów, w tym procesy ważeń automatycznych.

Dodatkowym celem Klienta, było scentralizowanie logistyki w jednym systemie (w tym przeniesienie wybranych funkcji realizowanych dotychczas w różnych systemach).

Do realizacji tego projektu Klient wybrał rozwiązanie Sygnity – platformę Janus, która umożliwia skuteczne i w pełni zautomatyzowane zarządzanie pojazdami na terenie zakładu przemysłowego oraz kompleksową realizację wszystkich procesów logistycznych. Pozwala ograniczyć straty spowodowane nieefektywną kontrolą ruchu na terenie zakładu oraz usprawnia komunikację z kierowcami i proces załadunku i wyładunku. Optymalizacja procesów transportowych i logistycznych w firmie przyniosła świetne rezultaty – jednak wiązała się z szeregiem wyzwań.

Wyzwania / rola Sygnity

Zadaniem Sygnity było opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego, wspierającego obsługę procesów logistycznych oraz dostarczenie i wdrożenie urządzeń automatyzujących ważenia wjazdowe i wyjazdowe pojazdów.

Proces współpracy

Projekt został zrealizowany sprawnie w ciągu zaledwie 14 miesięcy. Było to możliwe m.in. dzięki wypracowanym przez wiele lat standardom oraz bardzo dobrej współpracy z Zespołem Klienta

Na potrzeby wdrożenia utworzyliśmy kilkuosobowy zespół realizacyjny złożony z przedstawicieli obu stron. Wypracowywane rozwiązania i funkcjonalności były udostępniane Zmawiającemu na bieżąco, dzięki czemu regularnie wzrastał zakres funkcjonalny wdrażanego systemu, aż do osiągnięcia pełnej, zakładanej funkcjonalności. Zależało nam na tym, żeby w spotkaniach uczestniczyli także reprezentanci biznesu, by na bieżąco mogli przedstawiać swoje wymagania co do systemu.

Wdrożenie odbywało się w trzech fazach:

Faza I: Opracowanie koncepcji biznesowej rozwiązania, w tym zebranie i analiza potrzeb funkcjonalnych i sprzętowych (czas trwania: 2 miesiące)

Faza II: Opracowanie interfejsów do systemów SAP i awizacyjnego, z możliwością kompleksowej obsługi dostaw. Po zakończeniu tego etapu system w pełni obsługiwał większość zaplanowanych procesów biznesowych (czas trwania: 6 miesięcy)

Faza III: Wdrożenie automatyki wagowej (czas trwania: 6 miesięcy) – z możliwością samodzielnej obsługi ważeń przez kierowców

Efekty realizacji

Dzięki wdrożonemu systemowi, Klient:

  • efektywniej planuje transporty, m.in. poprzez dzielenie zlecenia na dostawy wraz z pełną ich obsługą w platformie Janus czy zarządzanie indeksami towarowymi i trasami
  • zautomatyzował ważenia pojazdów podczas wjazdu i wyjazdu z zakładu, co znacznie skróciło obsługę pojazdów oraz umożliwiło wyeliminowanie podwójnej obsługi na bramach wjazdowych i wyjazdowych (ochrona i proces ważenia)
  • ograniczył straty spowodowane nieefektywną kontrolą ruchu m.in. poprzez optymalizację ilości oczekujących na załadunek i rozładunek pojazdów oraz skrócenie całkowitego oczekiwania kierowcy od rejestracji do wyjazdu z zakładu
  • skuteczniej komunikuje się z kierowcami za pomocą SMS, CB, e-mail, tablic świetlnych (z możliwością generowania komunikatów w językach narodowych kierowców)
  • usprawnił obieg informacji, również umożliwiających księgowanie wydań z chwilą wyjazdu pojazdów z terenu zakładu
  • zyskał większą kontrolę nad wydawanymi produktami, dzięki zbieraniu szczegółowych danych o czasach załadunku, przejazdów oraz wagi wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów
  • zautomatyzował proces raportowania (również dzięki możliwości wysyłania raportów formie załączników e-mail do zdefiniowanych osób)

Beneficjenci wdrożenia:

Właściciel firmy/udziałowcy – dzięki platformie, Właściciele mają większą kontrolę nad biznesem, dzięki czemu łatwiej im ograniczyć straty spowodowane nieefektywnym zarządzaniem ruchem pojazdów na terenie zakładu.

Kierowcy/Przewoźnicy/Spedytorzy – dzięki sprawnej komunikacji oraz możliwości samodzielnego wykonywania niektórych procesów, znacznie usprawnia się proces obsługi pojazdów na terenie przedsiębiorstwa co przekłada się na wzrost efektywności obsługi transportów.

Działy sprzedaży, logistyki – system na bieżąco informuje o statusie transportu, co pozwala raportować ewentualne różnice między towarami wywożonymi a zleceniami sprzedaży.

Księgowość – poprzez przyspieszenie obiegu informacji o wywożonych towarach i produktach, faktury wywozowe mogę być generowane tuż po wyjeździe transportu z zakładu.

Jak zwiększyć ilość obsługiwanych na terenie zakładu pojazdów z 200 do 400 na dobę?