Sygnity

Case study

Jak zwiększyć liczbę obsługiwanych na terenie zakładu pojazdów z 200 do 400 na dobę?

Janus to platforma umożliwiająca skuteczne i zautomatyzowane zarządzanie pojazdami oraz kompleksową realizację procesów logistycznych na terenie zakładu przemysłowego. To właśnie dzięki systemowi Janus jeden z naszych klientów, zlikwidował „wąskie gardła” uniemożliwiające sprawną i wydajną obsługę transportów. Przeczytaj, jak to zrobiliśmy.

Klient i jego potrzeby

Nasz klient to duża firma prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży produktów nawozowych i chemicznych, należąca do największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję i sprzedaż swoich produktów bezpośrednio lub za pomocą partnerów biznesowych, obsługując – w zależności od segmentu –  od kilkunastu do kilkudziesięciu procent rynku polskiego. Klient prowadzi sprzedaż produktów również dla odbiorców zagranicznych.

Główną potrzebą biznesową Klienta było usprawnienie ruchu pojazdów w poszczególnych punktach obsługi i zwiększenie liczby obsługiwanych pojazdów ciężarowych z 200 do 400  na dobę, dzięki czemu możliwe byłoby również zwiększenie sprzedaży. Aby zrealizować ten cel, należało zautomatyzować procesy obsługi pojazdów, w tym procesy ważeń automatycznych.

Dodatkowym celem Klienta, było scentralizowanie logistyki w jednym systemie (w tym przeniesienie wybranych funkcji realizowanych dotychczas w różnych systemach).

Do realizacji tego projektu Klient wybrał rozwiązanie Sygnity – platformę Janus, która umożliwia skuteczne i w pełni zautomatyzowane zarządzanie pojazdami na terenie zakładu przemysłowego oraz kompleksową realizację wszystkich procesów logistycznych. Pozwala ograniczyć straty spowodowane nieefektywną kontrolą ruchu na terenie zakładu oraz usprawnia komunikację z kierowcami i proces załadunku i wyładunku. Optymalizacja procesów transportowych i logistycznych w firmie przyniosła świetne rezultaty – jednak wiązała się z szeregiem wyzwań.

Wyzwania / rola Sygnity

Zadaniem Sygnity było opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego, wspierającego obsługę procesów logistycznych oraz dostarczenie i wdrożenie urządzeń automatyzujących ważenia wjazdowe i wyjazdowe pojazdów.

Proces współpracy

Projekt został zrealizowany sprawnie w ciągu zaledwie 14 miesięcy. Było to możliwe m.in. dzięki wypracowanym przez wiele lat standardom oraz bardzo dobrej współpracy z Zespołem Klienta

Na potrzeby wdrożenia utworzyliśmy kilkuosobowy zespół realizacyjny złożony z przedstawicieli obu stron. Wypracowywane rozwiązania i funkcjonalności były udostępniane Zmawiającemu na bieżąco, dzięki czemu regularnie wzrastał zakres funkcjonalny wdrażanego systemu, aż do osiągnięcia pełnej, zakładanej funkcjonalności. Zależało nam na tym, żeby w spotkaniach uczestniczyli także reprezentanci biznesu, by na bieżąco mogli przedstawiać swoje wymagania co do systemu.

Wdrożenie odbywało się w trzech fazach:

Faza I: Opracowanie koncepcji biznesowej rozwiązania, w tym zebranie i analiza potrzeb funkcjonalnych i sprzętowych (czas trwania: 2 miesiące)

Faza II: Opracowanie interfejsów do systemów SAP i awizacyjnego, z możliwością kompleksowej obsługi dostaw. Po zakończeniu tego etapu system w pełni obsługiwał większość zaplanowanych procesów biznesowych (czas trwania: 6 miesięcy)

Faza III: Wdrożenie automatyki wagowej (czas trwania: 6 miesięcy) – z możliwością samodzielnej obsługi ważeń przez kierowców

Efekty realizacji

Dzięki wdrożonemu systemowi, Klient:

 • efektywniej planuje transporty, m.in. poprzez dzielenie zlecenia na dostawy wraz z pełną ich obsługą w platformie Janus czy zarządzanie indeksami towarowymi i trasami
 • zautomatyzował ważenia pojazdów podczas wjazdu i wyjazdu z zakładu, co znacznie skróciło obsługę pojazdów oraz umożliwiło wyeliminowanie podwójnej obsługi na bramach wjazdowych i wyjazdowych (ochrona i proces ważenia)
 • ograniczył straty spowodowane nieefektywną kontrolą ruchu m.in. poprzez optymalizację ilości oczekujących na załadunek i rozładunek pojazdów oraz skrócenie całkowitego oczekiwania kierowcy od rejestracji do wyjazdu z zakładu
 • skuteczniej komunikuje się z kierowcami za pomocą SMS, CB, e-mail, tablic świetlnych (z możliwością generowania komunikatów w językach narodowych kierowców)
 • usprawnił obieg informacji, również umożliwiających księgowanie wydań z chwilą wyjazdu pojazdów z terenu zakładu
 • zyskał większą kontrolę nad wydawanymi produktami, dzięki zbieraniu szczegółowych danych o czasach załadunku, przejazdów oraz wagi wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów
 • zautomatyzował proces raportowania (również dzięki możliwości wysyłania raportów formie załączników e-mail do zdefiniowanych osób)

Beneficjenci wdrożenia:

Właściciel firmy/udziałowcy – dzięki platformie, Właściciele mają większą kontrolę nad biznesem, dzięki czemu łatwiej im ograniczyć straty spowodowane nieefektywnym zarządzaniem ruchem pojazdów na terenie zakładu.

Kierowcy/Przewoźnicy/Spedytorzy – dzięki sprawnej komunikacji oraz możliwości samodzielnego wykonywania niektórych procesów, znacznie usprawnia się proces obsługi pojazdów na terenie przedsiębiorstwa co przekłada się na wzrost efektywności obsługi transportów.

Działy sprzedaży, logistyki – system na bieżąco informuje o statusie transportu, co pozwala raportować ewentualne różnice między towarami wywożonymi a zleceniami sprzedaży.

Księgowość – poprzez przyspieszenie obiegu informacji o wywożonych towarach i produktach, faktury wywozowe mogę być generowane tuż po wyjeździe transportu z zakładu.

Jak zwiększyć ilość obsługiwanych na terenie zakładu pojazdów z 200 do 400 na dobę?

Platform that allows to build a complex logistics system

System Janus – A platform that allows to build a complex logistics system

System Janus is a platform that allows to build a complex logistics system. It includes basic system version that supports realization of basic logistics processes, specifically allowing to operate transport inside industrial facilities and expand functionality and integration that ensures comprehensive realization of all logistics processes in the company together with ensuring appropriate information flow between integrated systems.

BUSINESS BENEFITS

Decreasing the time of customer service

and monitoring the whole process of sale and loading/unloading of products.

Driver service in one point

readable system of queueing and informing drivers

Decreasing bureaucracy

- lack of “paper” documents during operating vehicles.

Increasing standards

of serving clients and automobiles that arrive to Institutions

Increasing security

by registering vehicle weights and a possibility to monitor the time of residence and journey of vehicles.

Identifying “bottlenecks”

that occur in logistics processes

Coherent system of supervision and identification

of vehicles that move on the territory of the Institution (gate, weight, parking, warehouse, dispatcher, ERP) and waiting in front of the Institution

Increasing effectiveness of customer service

(increases the number of vehicles sent in a day) and decreasing the number of operating individual vehicle

System Janus supports operating logistics processes in distributes companies (distributed structure in the organisation and distributed locations) with standardization of functionality and reporting at the same time.

System is fully localized and by default is operating Polish and English. There is a possibility to extend language dictionaries to new languages without the necessity to modify software.

SYSTEM CHARACTERISTICS

Controlling residence time of vehicles in selected access points and movement of vehicles and drivers between succeeding control/loading points,

Controlling effectiveness and correctness of logistics operation in internal logistics,

Analysing connections between specific events with the purpose of optimizing logistics works,

Controlling people engaged in expeditionary processes.

Compliance with RODO

Integration modules that allow to integrate with system Clients, such as ERP, TMS, weight, access control systems

Functions of data access by a website (including access of external Clients of a company)

Informing by SMS/e-mail defined recipients about system event occurrence.

logo

Sygnity S.A.

Office Building Adgar Plaza B

Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

phone (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

CONTACT

Do you have any questions?
Contact us.

  For more information about the rules of personal data processing, please click on the link:

  Privacy policy

  Platforma umożliwiająca zbudowanie kompleksowego systemu logistycznego

  System JANUS – Platforma umożliwiająca zbudowanie kompleksowego systemu logistycznego

  System Janus jest platformą umożliwiającą zbudowanie kompleksowego systemu logistycznego. W skład platformy wchodzi bazowa wersja systemu wspomagająca realizację podstawowych procesów logistycznych, w szczególności umożliwiających awizację transportów i kompleksową ich obsługę wewnątrz zakładów przemysłowych oraz rozszerzenia funkcjonalne i integracyjne zapewniające kompleksową realizację wszystkich procesów logistycznych w przedsiębiorstwie wraz z zapewnieniem odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy integrowanymi systemami.

  KORZYŚCI BIZNESOWE

  Skrócenie czasu obsługi klientów

  oraz monitoring całego procesu sprzedaży i załadunku/wyładunku produktu.

  Obsługa kierowców w jednym punkcie

  czytelny system kolejkowania i informowania kierowców.

  Zmniejszenie biurokracji

  - brak dokumentów „papierowych” w trakcie obsługi pojazdu.

  Podniesienie standardu

  procesu obsługi klienta i samochodów przyjeżdżających do Zakładów.

  Zwiększenie bezpieczeństwa

  poprzez rejestrację wagi pojazdów oraz możliwości śledzenia czasu pobytu i przejazdu pojazdów.

  Identyfikacja „wąskich gardeł”

  występujących w procesach logistycznych.

  Spójny system nadzoru i identyfikacji

  środków transportowych poruszających się po terenie Zakładu (brama, waga, parkingi, magazyn, dyspozytor, ERP) i oczekujących przed zakładem.

  Zwiększenie efektywności obsługi klienta

  (większa liczba pojazdów odprawianych w ciągu doby) oraz skrócenie czasu obsługi poszczególnego pojazdu.

  System Janus wspiera obsługę procesów logistycznych w rozproszonych przedsiębiorstwach (rozproszona struktura w ramach organizacji oraz rozproszenie lokalizacji) przy jednoczesnej standaryzacji funkcjonalności i raportowania.

  System jest w pełni zlokalizowany i standardowo obsługuje język polski oraz angielski. Istnieje możliwość rozbudowy słowników językowych o nowe języki narodowe bez konieczności modyfikacji oprogramowania.

  CECHY SYSTEMU

  Kontrola czasu pobytu pojazdów w wyznaczonych strefach dostępu oraz ruch pojazdów i kierowców pomiędzy kolejnymi punktami kontrolnymi/załadunku,

  Kontrola efektywności i poprawności operacji logistycznych w ramach logistyki wewnętrznej,

  Prowadzenie analiz powiązań pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami w celu optymalizacji prac logistycznych,

  Kontrolę osób zaangażowanych w procesy ekspedycyjne.

  Zgodność z RODO

  Moduły integracyjne umożliwiające integrację z systemami Klientami, takimi jak systemy ERP, TMS, wagowe, kontroli dostępu

  Funkcje dostępu do danych przez portale WWW (w tym dostęp zewnętrznych Klientów przedsiębiorstwa)

  Powiadamianie za pomocą SMS/e-mail wskazanych odbiorców o wystąpieniu zdarzenia systemowego.

  logo

  Sygnity S.A.

  Centrum Biznesowe Royal Wilanów

  ul. Franciszka Klimczaka 1
  02-797 Warszawa
  NIP: 586 000 52 93

  tel. (+48 22) 290 88 00
  fax (+48 22) 290 88 01
  e-mail: biuro@sygnity.pl

  KONTAKT

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami.

   W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

   Polityka prywatności