Sygnity

Artykuły

System Zarządzania Majątkiem Sieciowym HeatNET

jak Sygnity wspiera codzienną pracę przedsiębiorstw ciepłowniczych

Efektywne zarządzanie majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwach ciepłowniczych

Jednym z kluczowych zadań realizowanych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze oprócz dystrybucji i wytwarzania ciepła jest również zarządzanie własnym majątkiem sieciowym. Rzetelna i aktualna wiedza o infrastrukturze sieciowej oraz o występujących w niej zdarzeniach uzyskiwana jest poprzez zastosowanie nowoczesnego systemu informatycznego klasy GIS, który zapewnia bezpośredni dostęp do tych informacji. Poprawnie wdrożony i utrzymywany system jest źródłem niezbędnych informacji, które umożliwiają utrzymanie sieci, planowanie remontów i inwestycji.

System do Zarządzania Majątkiem Sieciowym HeatNET, autorstwa firmy Sygnity S.A. to jedno z wiodących na polskim rynku narzędzi dedykowanych branży ciepłowniczej.

System ten posadowiony jest jako centrum informacji w przedsiębiorstwie. Koncentruje w jednym miejscu dostępną bazę informacji o infrastrukturze ciepłowniczej wraz z wymianą danych z innymi systemami, takimi jak Scada, ERP, billing, obieg dokumentów, odczyty z liczników oraz obliczenia hydrauliczne.

Głównym zadaniem systemu HeatNET jest ewidencja majątku sieciowego oraz wsparcie kluczowych procesów eksploatacyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Realizowane jest to za pomocą dedykowanych modułów biznesowych, takich jak np. Eksploatacje i Remonty, Awarie i Wyłączenia Planowe. Ważnym zadaniem przedsiębiorstwa jest również planowanie rozwoju sieci. W tym aspekcie system wspiera obsługę wniosków kierowanych do operatora (Warunki Techniczne, Uzgodnienia Lokalizacyjne). Procesy rozwoju sieci ciepłowniczej wspomagane są również przez dedykowane moduły biznesowe, takie jak Koncepcje rozwoju Sieci oraz Inwestycje.

HeatNET umożliwia prowadzenie zaawansowanych analiz sieciowych, wspiera wykrywanie nieprawidłowości w pracy sieci i informuje o ewentualnych awariach. System wspomaga również obsługę Klienta poprzez m.in. informowanie o pracach w obrębie sieci i przerwach w dostawie ciepła (za pomocą SMS, e-maili), wyznaczając jednocześnie obszary pozbawionych zasilania i kwalifikując do powiadomień odpowiednich odbiorców. Dzięki zastosowaniu w systemie moduł nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych, otrzymujemy możliwość uzyskania dokładnej lokalizacji miejsca zawilgocenia izolacji na długo przed perforacją rury przewodowej. Moduł ten wspiera lokalizowanie pętli, punktów alarmowych a przy połączeniu z telemetrią również automatyzowanie lokalizacji punktów.

Zastosowany moduł zarządzania nieruchomościami wspomaga obsługę roszczeń dotyczących służebności przesyłu. Ważnym biznesowo elementem systemu jest także dedykowana branży ciepłowniczej innowacyjna funkcjonalność typowania sieci do remontów i wymiany. Kwalifikacja obiektów infrastruktury ciepłowniczej do remontu/modernizacji na podstawie m.in:

  • wyników przeglądów eksploatacyjnych – stany techniczne
  • analizy awaryjności
  • znaczenia sieci (odbiorcy kluczowi, zasilanie dwustronne)
  • parametrów sieci (średnica, rok budowy, technologia)
  • lokalizacji w terenie (wody gruntowe, prądy błądzące)

 

Ważną kwestią jest także szeroki dostęp pracowników przedsiębiorstwa do danych zgromadzonych w bazie systemu. W HeatNET oprócz stanowisk desktopowych, dane udostępniane są wszystkim pracownikom spółki za pomocą przeglądarki internetowej wraz ze stosownymi uprawnieniami do ich edycji, ustalanymi przez administratora systemu w dedykowanym panelu służącym do nadawania uprawnień.

Znakomitym rozszerzeniem możliwości funkcjonalnych Systemu HeatNET jest moduł Zarządzania Pracą Brygad. Pozwala on efektywnie wspierać planowanie i realizację zadań przez pracowników pracujących w terenie oraz na bieżąco monitoruje i raportuje wskaźniki efektywności pracy w przedsiębiorstwie.

Reasumując, efektem wdrożenia Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym HeatNET jest podniesienie jakości i szybkości dostępu do informacji o sieci i dokumentacji technicznej oraz optymalizacja kosztów poprzez zwiększenie efektywności procesów. Kluczowe korzyści biznesowe płynące z jego wdrożenia to w szczególności:

  • przechowywanie wszystkich danych technologicznych w jednej bazie
  • możliwość optymalizacji pracy sieci poprzez m.in. poprzez szerokie możliwość analityczne
  • ułatwienie lokalizacji nieprawidłowości w pracy sieci – zmniejszenie kosztów usuwania awarii
  • usprawnienie procesu zarządzania (zintegrowane zarządzanie i optymalne planowanie eksploatacji, rozwoju i inwestycji)
  • wsparcie procesu decyzyjnego (symulacje, planowanie zadań)

System HeatNET od wielu lat nieustannie i powodzeniem wspomaga pracę wielu polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych. System jest w pełni skalowalny, dzięki czemu może być wykorzystywany przez szerokie spektrum przedsiębiorstw (Veolia Energia Warszawa, GPEC Gdańsk, OPEC Gdynia, SEC Szczecin, Tauron Ciepło, KPEC Bydgoszcz, MPEC Tarnów, Therma Bielsko-Biała oraz przedsiębiorstwa ciepłownicze w Grupie Węglokoks Energia).