Sygnity

Obrót energią elektryczną

Nasze systemy wspierają firmy zajmujące się obrotem energii elektrycznej w efektywnym zarządzaniu danymi pomiarowymi, prognozowaniu zapotrzebowania na energię, rozliczaniu energii oraz wymianie informacji na rynku energii.

Nasze główne kompetencje:

 • Centralne Repozytorium Danych Pomiarowych
 • Obsługa Rynku Bilansującego
 • Pozyskiwanie, walidacja, estymacja, substytucja i przechowywanie danych pomiarowych
 • Prognozowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej
 • Procesy eBIX (CSIRE)
 • Rozliczanie sprzedaży i fakturowanie energii elektrycznej
 • Sprawozdawczość
 • elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)
 • Warunki rozliczania i konta rozliczeniowe
 • Automatyzacja obiegu dokumentów, workflow
 • Data science
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych (RPA)

Poznaj naszą ofertę

Case study

Masz pytania? Napisz do nas.

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności