Sygnity

Obsługa rozliczeń transakcji w systemach Elixir i Euro Elixir

Firma Sygnity we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową wykonała nową aplikację usprawniająca obsługę rozliczeń transakcji we wszystkich bankach, będących uczestnikami systemów Elixir i Euro Elixir.

Obsługiwane przez KIR systemy rozliczeń międzybankowych Elixir i Euro Elixir mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania sektora bankowego w Polsce, umożliwiając rozliczenie i rozrachunek milionów transakcji każdego dnia roboczego. System Elixir przeznaczony jest do realizacji poleceń przelewu i poleceń zapłaty w złotych, a Euro Elixir, funkcjonujący w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA), wykorzystywany jest do realizacji przelewów krajowych i zagranicznych w euro oraz do wymiany i obsługi zapytań reklamacyjnych.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Możliwość korzystania z usług KIR bez konieczności instalacji aplikacji w infrastrukturze banku

w tym wariancie usługa jest serwowana przez WWW.

Pełna parametryzacja procesu rozliczeń

od obsługi manualnej po pełny automatyzm.

Praca w trybie wielostanowiskowym

możliwość obsługi równoległej wielu oddziałów banku w ramach jednej instalacji.

Udostępnienie nowych aplikacji użytkownika w systemach Elixir i Euro Elixir to jedna z największych zmian technologicznych, jakie KIR przeprowadził od momentu wdrożenia pierwszej wersji elektronicznego systemu rozliczeniowego Elixir. Skuteczna implementacja rozwiązania była możliwa dzięki efektywnej i profesjonalnej współpracy banków, KIR i Sygnity.

 

– Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR

Artykuł na stronie prnews.pl

CECHY SYSTEMU

Zaktualizowana aplikacja użytkownika została wykonana w zupełnie nowej architekturze (zarówno logicznej i technologicznej), zapewniającej zwiększenie wydajności aplikacji i umożliwienie obsługi do 2 mln transakcji na godzinę.

Obsługa komunikatów płatniczych, informacyjnych i reklamacyjnych w systemach Elixir i Euro Elixir.

Obok obsługi interfejsu plikowego, wspierana jest możliwość wymiany danych z systemami informatycznymi banku w oparciu o Web Services oraz o  interfejs bazodanowy.

Unowocześniony Interfejs użytkownika – obsługa przez przeglądarkę WWW.

Tryb przeglądania komunikatów i zestaw dostępnych raportów znacząco wzbogacony w stosunku do poprzedniej wersji aplikacji użytkownika.

Monitoring przetwarzania komunikatów importowych i eksportowych w dedykowanych widokach operatorskich

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności