Sygnity

Kompetencje Sygnity dotyczące systemu Temenos T24

Zespół Sygnity T24 posiada szerokie doświadczenie począwszy od 2000 roku związane z wdrażaniem, rozwijaniem i prowadzeniem serwisu systemu T24. Nasi specjaliści od 2000 roku uczestniczyli we wdrażaniu systemu w BRE Banku S.A. oraz Nordea Bank Polska. Posiadamy także doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie związane ze współpracą przy wdrażaniu systemu w Bank of Cairo w Egipcie. Od 2003 roku prowadzimy serwis systemu dla banku Nordea a od 2004 roku także dla BRE Banku. W 2005 roku rozpoczęliśmy współpracę z Raiffeisen Bank Polska, dla którego nasi specjaliści przygotowują lokalne rozszerzenia systemu.

Nasi specjaliści posiadają kompetencje w różnych obszarach. Przykłady tych obszarów:

Obsługa systemów rozliczeniowych: ELIXIR, SORBNET

Obsługa kart płatniczych

Obsługa sprawozdawczości – NBP, BIK, RBAN

Raporty księgowe – REPORTING

Informacja zarządcza – MIS

Obsługa rynku pieniężnego - FOREX, FRA, SWAP, opcje, depozyty i lokaty na rynku międzybankowym

Obsługa papierów wartościowych – SECURITIES

Zarządzanie komunikatami SWIFT

Zarządzanie wydrukami – Delivery; przekierowanie wydruków dla klientów z drukarki na drukarkę i/lub fax/email

Zarządzanie drukami ścisłego zarachowania

Przelewy masowe – SPM

Obsługa czeków potwierdzonych

Rozszerzenie mechanizmu „prowizje i opłaty”

Zarządzanie pełnomocnictwami

Obsługa wymagań dotyczących podatków

Obsługa odsetek zastrzeżonych z uwzględnieniem klas ryzyka

Rozszerzenie mechanizmów obsługi podatków

Korekty księgowe

Interfejsy z/do T24 – OFS

Ekstrahowanie danych na potrzeby wyciągów, EKD (Elektroniczne Kanały Dystrybucji), GIIF (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy)

Zarządzanie i administracja środowisk, na których pracuje system T24

Zakres usług obejmujących obsługę systemu T24

W ramach współpracy oferujemy dwa podstawowe obszary: Tworzenie nowych i rozwój istniejących lokalnych zmian rozszerzających funkcjonalność systemu T24 oraz konsultacje biznesowe i techniczne świadczone przez osoby z wieloletnim stażem.

Jedną z kluczowych kompetencji naszego zespołu jest umiejętność tworzenia i rozwoju modyfikacji systemu zapewniających zgodność z lokalnymi wymaganiami regulacyjnymi. Nasza oferta dotyczy zarówno realizacji nowych zmian zgodnie z życzeniem Banku jak i aktualizacji istniejących rozwiązań. Nasi specjaliści uczestniczyli w tworzeniu lokalnych rozszerzeń systemu T24 we wszystkich Bankach w Polsce, w których został wdrożony system T24 – Nordea Bank Polska, BRE Bank i Raiffeisen Bank Polska.

W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie oferujemy współpracę naszych konsultantów w zespołach Banku zajmujących się rozwojem wdrożonych w Banku rozwiązań związanych z systemem T24. Współpraca ta może dotyczyć zarówno kwestii biznesowych jak i technicznych. W zakresie biznesowym mamy doświadczenia dotyczące np. badania optymalności wdrożonych rozwiązań, wykorzystania istniejących funkcji systemu T24, wykrywania błędów, etc. Jeśli chodzi o współpracę konsultantów technicznych to dotyczyłaby ona wszystkich aspektów z tym związanych np. weryfikacja poprawności stworzonych kodów, optymalizacja kodów a w szczególności procedur EOD, itp.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności