Sygnity

Kompetencje Sygnity dotyczące systemu FLEXCUBE

Firma Sygnity w 2000 roku rozpoczęła wdrożenia systemu FLEXCUBE. Do chwili obecnej udało nam się zbudować zespół posiadający wszelkie kompetencje pozwalające nam zrealizować kompleksowy proces wdrożeniowy systemu FLEXCUBE Universal Banking, począwszy od parametryzacji i konfiguracji, poprzez analizę, wdrażanie, rozbudowę funkcjonalności oraz budowę interfejsów, a skończywszy na migracji danych i utrzymaniu.

Kompetencje naszego zespołu można podzielić na:

analiza i testy, w tym budowa architektury biznesowej

projektowanie i development, w tym architektura techniczna

administracja systemem

ZESPÓŁ ANALITYKÓW I TESTERÓW

Zespół analityków FLEXCUBE w Sygnity S.A. to kilkunastu analityków i testerów posiadających bogate doświadczenie we wdrażaniu systemu FLEXCUBE w wielu bankach w Polsce, jak i za granicą. Kluczowe osoby należące do zespołu posiadają ponad 15 letnie doświadczenie oraz wiedzę ekspercką pozwalającą im na pełnienie roli architekta biznesowego.

Kompetencje Zespołu analityków pokrywają znajomość całego systemu FLEXCUBE a w szczególności zarówno jego założeń funkcjonalnych, sposobu działania i parametryzacji, jak również testów oraz dokumentowania procesów. Analitycy posiadają rozległą wiedzę bankową, co umożliwia optymalne dopasowanie funkcjonalności systemu do wymagań i praktyk biznesowych danego banku.

Doświadczenie zespołu pokrywa pełną funkcjonalność systemu FLEXCUBE, zarówno w obszarze bankowości detalicznej, jak i Treasury. W szczególności wiedza ta obejmuje poniższe moduły :

BASE – Parametry ogólne, Słowniki, Klient, Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, Przetwarzanie końca cyklu, i in.

GL - Księga Główna

DE - Księgowania ręczne

CASA – Rachunki bieżące i oszczędnościowe, Blokady pozaksięgowe

TD - depozyty terminowe

IC – odsetki i opłaty na rachunkach bieżących

MIS – parametry sprawozdawcze

CL – Kredyty

LS – kredyty konsorcjalne

RP - relacje cenowe

FT - Płatności zagraniczne

RT/WebBranch – Operacje gotówkowe

ILM - Konsolidacja sald - sweeping/pooling

MS - Komunikaty - obsługa komunikatów, wyciągów, potwierdzeń

SI – Zlecenia stałe

CD – depozyty korporacyjne

FX – Wymiana walutowa

SE – Papiery wartościowe

MM - Rynek Pieniężny

ETD - Transakcje futures

LC/BC – operacje handlowe

NR - Uzgodnienia Nostro

ELCM - Limity i zabezpieczenia

Ponadto zespół posiada doświadczenia w migracji danych do/z Flexcube, zmiany waluty lokalnej w systemie (wprowadzanie euro zamiast waluty narodowej), uruchamianiu nowych produktów (linii produktowych) w działającym produkcyjnie systemie, zmianie wersji systemu (upgrade).

ZESPÓŁ DEWELOPERÓW

Zespół składa się z kilkunastu projektantów-programistów oraz administratora posiadających doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu oraz rozwoju systemu FLEXCUBE UBS w wersjach 6, 7, 11 i 12 u następujących Klientów w Polsce: Kredyt Bank, PKO BP Bank Uniwersalny, PKO BP Bank Hipoteczny, BGŻ, PBP, BGK oraz bankach zagranicznych PolBank (Grecja), Home Credit, IMB (Rosja), BAWAG (Słowenia), La Caixa (Hiszpania), AiB Bank (Irlandia), Credit Agricole (Francja), Dubai Islamic Bank (Pakistan/Emiraty Arabskie), Western Union (Austria), Snoras (Litwa), BAWAG (Czechy).

Kompetencje techniczne związane z FLEXCUBE

Znajomość modelu danych oraz procesów w obszarze detalicznym i Treasury (jak podano wyżej w kompetencjach zespołu analitycznego).

Projektowanie i implementacja nowych procesów batchowych m.in. w obszarze księgowości, przetwarzania komunikatów i wyciągów, raportowania, tworzenie ekstraktów.

Tworzenie i modyfikacja formularzy aplikacji w Oracle Forms Builder (dla wersji 6 i 7) oraz Open Development Tool Development Workbench (dla wersji 11 i 12)

Tworzenie raportów w Oracle Reports Builder (dla wersji 6 i 7) oraz Oracle Business Inteligent Publisher (dla wersji 11 i 12).

Budowa modułu integracji w obszarze obsługi kart debetowych i chargowych realizowaną za pośrednictwem firmy First Data.

Integracja systemu FLEXCUBE przy pomocy komponentów Oracle, a także przy użyciu innych rozwiązań integracyjnych (własnych lub Klienta), w tym integracja z lokalnymi systemami płatniczymi.

Budowa mechanizmów migracji danych statycznych, kontraktowych (transakcji bankowych) oraz finansowo-księgowych.

Przygotowanie scenariuszy testowych i projektu testów automatycznych w narzędziach Soap UI/Ready API.

Kompetencje administracyjne

Znajomość procesów wytwórczych związanych z FLEXCUBE, w tym metod lokalizacji, budowy kastomizacji, budowania patchy systemu FLEXCUBE

Poprawa wydajności (tuning) w warstwie bazy danych, middleware, software.

Administracyjne w zakresie zarządzania komponentami i konfiguracją systemu FLEXCUBE od poziomu systemu operacyjnego poprzez bazę danych i serwer aplikacji na aplikacji FLEXCUBE skończywszy.

Znajomość technologii

Bazy danych

Oracle RDBMS (9i - 12.2), Progress 4GL, PostgreSQL

Języki

SQL, PL/SQL, Java, JQuery, JavaScript, MySQL, PHP, HTML, XML, XSD, , Ajax, PHPBB, Python, C, C++

Narzędzia programistyczne

Oracle Forms, Oracle Reports, Business Objects, Oracle BI Publisher, SQL Developer, SQL Navigator, TOAD, XmlSpy, SoapUI, NetBeans, Eclipse

Narzędzia do wersjonowania kodu

CVS, SVN, GIT

Inne technologie i narzędzia projektowe

UML, RUP, JIRA, Jenkins

Kilka osób z zespołu deweloperów mając na uwadze ich doświadczenie i umiejętności z powodzeniem może pełnić rolę architektów technicznych.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności