Sygnity

Uniwersalny Hub Płatniczy

Stworzona w całości przez Sygnity platforma Payment Hub pełni rolę integratora rozliczeń w banku. Platforma Payment Hub obsługuje zarówno przepływy komunikatów międzybankowych, jak i komunikaty płatnicze w ramach wewnętrznej infrastruktury banku (z zachowaniem formatowania odpowiedniego dla docelowego systemu).

Hub płatniczy wspiera automatyzację procesu przygotowania, wysyłki i odbioru płatności zarówno w ruchu między oddziałowym jak i między bankowym. Pozwala prezentować szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zarejestrowanych komunikatów płatniczych, jak również wspomaga pracę użytkowników poprzez zastosowanie mechanizmu powiadomień mailowych i udostępnienie dedykowanych czynności operatorskich czy możliwość indywidualnego układania pulpitu operatora.

Platforma obsługiwana jest przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej.

KORZYŚCI BIZNESOWE

szybkie i efektywne zarządzanie przepływem komunikatów płatniczych

skrócenie czasu wykonywania operacji, szybsze księgowania środków na kontach, mniej zadań dla pracowników związanych z obsługą systemu

obsługa za pomocą standardowych przeglądarek internetowych

możliwa integracja z Active Directory klienta

mailowa informacja o problemach

przesyłana na wskazane konta operatorów

podgląd dokumentów elektronicznych w trakcie ich przetwarzania

dokładniejsza kontrola procesu

Cechą charakterystyczną rozwiązania jest elastyczna i adaptowalna architektura dostosowana do obecnego rozwoju rynku usług związanych z obsługą płatności bezgotówkowych. Oparta jest na autorskim silniku Warthog, z którego korzystają inne rozwiązania Sygnity z obszarów rozliczeń i płatności. Pozwala ona na szybkie i bezpieczne dostosowanie systemu do potrzeb użytkowników.

CECHY SYSTEMU

Platforma została wyposażona w zbiór adapterów umożliwiających wysyłanie i odbieranie danych przy zastosowaniu najpopularniejszych interfejsów, takich jak: plikowy, WebServices, kolejki.

obsługa polskich i europejskich systemów płatniczych w ramach jednego systemu
(Elixir, Euro Elixir, SEPA, SWIFT, SORBNET2, TARGET2 oraz Express Elixir)

centralizacja rozliczeń w Banku

możliwość modułowego wdrażania i użytkowania systemu

odciążenie systemów centralnych od procesów rozliczeniowych

zwiększenie adaptowalności obszaru rozliczeń w stosunku do bieżących zmian rynkowych i regulacyjnych

możliwość obsługi długich i krótkich ścieżek dla jednego typu zdarzenia np.

kontroli komunikatów na występowanie danych publikowanych w listach sankcyjnych

obsługa płatności masowych i masowych poleceń zapłaty

obsługa wielu konwerterów komunikatów płatniczych

obsługa archiwum komunikatów.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności