Sygnity

Rozwiązanie zagadnień dot. sprawozdawczości obligatoryjnej w zakresie raportowania finansowego i ostrożnościowego (SPID)

Banki są zobligowane do składania cyklicznych raportów do wielu różnych instytucji nadzorczych, z których każda wymaga innych informacji. Jednocześnie brak jednolitych standardów dotyczących sprawozdawczości obligatoryjnej, obowiązków kalkulacyjnych, a także technicznych aspektów raportowania w połączeniu ze stale rosnącą liczbą regulatorów i regulacji, stawia banki przed trudnym wyzwaniem sprostania coraz to nowym obowiązkom.

System Przetwarzania i Interpretacji Danych funkcjonuje w komercyjnych bankach od 2000 roku i jest odpowiedzią na rosnące wymagania regulatorów.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Oszczędność czasu pracowników

wykonanie wielu żmudnych i powtarzalnych czynności grupy osób z różnych działów, przy comiesięcznym cyklu raportowym. Oszczędność zwiększy ilość czasu potrzebnego na analizę i interpretację danych oraz działalność biznesową.

Zapewnienie jakości danych

ograniczenie możliwych ludzkich pomyłek, niskiej efektywności pracy w arkuszu kalkulacyjnym

Jedno rozwiązanie do wyliczenia i przygotowania poprawnie wszystkich sprawozdań obligatoryjnych

to oszczędność czasu i najbardziej optymalny proces z punktu widzenia kapitału oszczędności regulacyjnego (automatyczne silniki kalkulacji).

Za funkcjonalnościami Systemu stoją nie tylko programiści, ale zwłaszcza analitycy. To oni, tworząc reguły badające zależności pomiędzy poszczególnymi danymi, dbają o to, by narzędzie nie tylko odpowiadało wymogom prawnym, ale także spełniało funkcje biznesowe. To właśnie ten zespół specjalistów, którzy od wielu lat wdrażają kolejne funkcjonalności, jest gwarancją, że System zawsze był i będzie należał do najlepszych tego typu rozwiązań w Polsce.

CECHY SYSTEMU

W Sygnity SA rozpoczęliśmy proces dostosowania systemu do nowych wymagań (Basel IV). Sukcesywnie nowe funkcjonalności będą udostępniane obecnym Klientom zgodnie z przyjętym przez Komitet Bazylejski harmonogramem.

rozwiązanie łączące funkcjonalności narzędzia raportującego z silnikami analitycznymi kalkulującymi ekspozycję Banku w różnych kategoriach ryzyka

system wyróżniają wbudowane moduły analityczne pozwalające na kalkulacje wymogów z tytułu ryzyk bankowych, mierników płynności, dźwigni, limitów etc.

umożliwia przeprowadzanie symulacji z użyciem rzeczywistych, jaki i hipotetycznych danych, co pozwala na spełnienie wymagań zarówno w zakresie stress-testów, jak i weryfikacji podjętych decyzji biznesowych.

to platforma analityczna, pozwalająca na organizację w pełni automatycznego procesu sprawozdawczego.

rejestruje wszelkie zmiany danych w procesach sprawozdawczych (ważne z punktu widzenia Rekomendacji KNF – D).

platforma przechowująca poprawne, uzgodnione dane bilansowe i pozabilansowe – miejsce spotkania departamentów merytorycznych, dające możliwość budowy własnych raportów i posługiwania się jednym wiarygodnym źródłem informacji o Banku.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności