Sygnity

Artykuły

Przedsiębiorstwa sieciowe coraz chętniej cyfryzują pracę brygad

Polskie przedsiębiorstwa sieciowe coraz chętniej korzystają z rozwiązań mobilnych wspierających pracę brygad w terenie. Ten trend już dawno rozpoczęła tzw. duża energetyka, teraz dołączają do niej mniejsze przedsiębiorstwa ciepłownicze i wodno-kanalizacyjne. Największe zalety takich rozwiązań to zwiększenie wydajności pracy brygad oraz redukcja kosztów operacyjnych.

Takim narzędziem jest aplikacja ZPB, która centralizuje wszystkie zlecenia, takie jak na przykład: obsługa awarii, prace eksploatacyjne, prace związane z rozbudową sieci, usługi dystrybucyjne związane z obsługą techniczną klienta (montaże/demontaże urządzeń, odczyty itp.) oraz wspiera ich sprawną realizację przez brygady. Dzięki funkcjonalności wyznaczania optymalnej trasy przejazdu do miejsca wykonania zadania pozwala też znacząco ograniczyć koszty transportu.

Rozwiązanie składa się z dwóch elementów: aplikacji webowej dla dysponenta oraz aplikacji mobilnej dla brygady w terenie. Dzięki temu umożliwia skuteczną dwukierunkową komunikację.

Jak przedsiębiorstwa sieciowe wykorzystują aplikację do zarządzania pracą brygad?

Jednym z naszych klientów jest SEC Serwis, spółka należąca do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, prowadząca działalność inwestycyjno-remontową oraz usługi serwisowe w obszarze ciepłownictwa. Firma od  2020 roku wykorzystuje ZPB do wspierania realizacji codziennych zadań zespołu pracującego w terenie, który na co dzień serwisuje prawie 3 tys. węzłów cieplnych, ponad 300 km sieci ciepłowniczych oraz prawie 6 tys. ciepłomierzy.  

Korzyści zastosowania rozwiązań wspierających zarządzanie pracą brygad w terenie dostrzegła też Śląska Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia. Obecnie wdrażana aplikacja obejmie działaniem kilka spółek ciepłowniczych, działających na terenie Rudy Śląskiej, Bierunia, Libiąża, Brzeszcz, Woli i Lędzin.

Branża wodno-kanalizacyjna nie zostaje w tyle. Z aplikacji ZPB korzystają z powodzeniem – PEWIK Gdynia i Wodociągi Białostockie.

PEWIK Gdynia wdrożenie to stanowiło jeden z etapów zawansowanego projektu budowy Inteligentnych Sieci Wodociągowych.

W Wodociągach Białostockich aplikacja ZPB będzie kolejnym krokiem w kierunku całkowitej cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa, po uprzedniej digitalizacji całego archiwum dokumentów i zapełnieniu bazy danych GIS.

Przedsiębiorstwa sieciowe coraz przychylniej patrzą na rozwiązania, które zautomatyzują i usprawniają pracę a jednocześnie przynoszą realne oszczędności.

Korzyści biznesowe

Najważniejsze korzyści biznesowe z wprowadzenia aplikacji ZPB to m.in.: skrócenie czasu realizacji zadań w terenie oraz ograniczenie kosztów, dzięki automatyzacji procesu obsługi, raportowania i rozliczania zleceń. Istotnym argumentem jest również optymalizacja czasu i trasy dojazdów brygad na miejsce zlecenia, co znacznie zmniejsza koszty i eliminuje „puste przeloty”. Dodatkowo, aplikacja usprawnia proces planowania prac eksploatacyjnych.

Oszczędności wynikające m.in. z:

 • skrócenia czasu realizacji zadań i w efekcie zwiększenia ilości obsłużonych zleceń, a także zmniejszenie liczby nadgodzin
 • zmniejszenia ilości przejechanych kilometrów dzięki optymalizacji trasy przejazdu (niższe koszty paliwa, czas przejazdu),
 • redukcji prostych i powtarzalnych zadań dzięki automatyzacji,
 • usprawnienia komunikacji pomiędzy pracownikami terenowymi a dysponentem,
 • centralizacji jednostek operacyjnych.

Sprawniejsze zarządzanie biznesem dzięki:

 • standaryzacji, kategoryzacji i automatyzacji procesów,
 • dokładnym i aktualnym danym oraz wyeliminowaniu papierowego obiegu dokumentów.

Optymalizacja kosztów realizacji zadań:

 • skrócenie czasu realizacji zadań,
 • zwiększenie efektywności realizacji zadań (zwiększenie liczby zadań obsługiwanych przez brygadę),
 • optymalizację czasów dojazdów,
 • zmniejszenie pracochłonności procesu.

Aktualna informacja o wykonanych i planowanych zadaniach:

 • zarządzanie brygadami z jednego miejsca,
 • szybka, aktualna i rzetelna informacja o wykonywanych zadaniach,
 • zdalny dostęp pracowników do listy zadań.

Wzrost jakości obsługi Klienta (terminowość i skuteczność wizyt, wizerunek firmy).