Sygnity

Artykuły

Platforma FlexiServices
Obserwując zmieniający się rynek i rosnące wymagania klientów, przed kilku laty opracowaliśmy autorski framework, który w połączeniu z zwinną metodyką wytwarzania oprogramowania, pozwala na szybsze dostarczania rozwiązań, które w pełni spełniają oczekiwania naszych klientów. Framework oparty jest na aktualnym stosie technologicznym i architekturze mikrousługowej. Dostarczane rozwiązania są „cloud ready”, co oznacza, że mogą być wdrażane zarówno w modelu on-premise jak i na dowolnej chmurze – bez konieczności modyfikacji kodu.
Dzięki tej inwestycji mogliśmy m.in. spełnić oczekiwanie jednego z naszych klientów i przygotować w kilka tygodni rozwiązanie (FlexiPI) pozwalające mu złożyć do KAS raport dotyczący transakcji transgranicznych.

FlexiPI (FlexiPayInfo)
 
FlexiPI w pełni wspiera realizację obowiązku kwartalnego raportowania do KAS transakcji transgranicznych (skąd dalej są przekazywane do tzw. centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (Central Electronic System of Payment information, CESOP). Ponadto analiza i kwalifikacja rekordów odbywają się w oparciu o reguły, które są definiowane w systemie, dlatego ewentualna ich zmiana np. w związku z nowymi wymaganiami KAS może zostać zrealizowana samodzielnie przez administratora systemu. W pełni obsługujemy także komunikację zwrotną z KAS. Wybrane dane mogą zostać wyeksportowane do pliku w formacie XLS i poddane dalszej analizie.


FlexiPI jest piątym z produktów Sygnity opartych na platformie FlexiSerives. Pozostałe produkty wspierają codzienny biznes naszych klientów w obszarach:

Wraz z rozwiązaniem spełniającym oczekiwania klienta oferujemy  wsparcie klienta w procesie UAT oraz ELS, zestaw szkoleń dla użytkowników końcowych i administratorów, oraz sprawną obsługę serwisową realizowaną przez zespół wykwalifikowanych konsultantów.
Jeśli znajdują Państwo w swoich obszarach produkty, które zestarzały się technologicznie lub wymagają modernizacji w związku np. z optymalizacja procesów biznesowych, zapraszamy do kontaktu na adres flexi@sygnity.pl Platforma FlexiServices pozwoli na szybkie przygotowanie nowoczesnego i optymalnego rozwiązania.

Model Wdrożeniowy

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie systemu do potrzeb Klientów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oferujemy wdrożenie rozwiązania w jednym z dwóch wariantów:
  • w ramach infrastruktury klienta (on-premise), dzięki czemu  klient sprawuje pełną kontrolę nad wdrożonym rozwiązaniem,
  • w ramach platformy usług elektronicznych Sygnity (on-cloud), co pozwala obniżyć jednostkowe koszty wdrożenia systemu i prowadzić działalność w modelu usługowym (subskrybcyjnym).
Dzięki przyjaznemu interfejsowi klient może zarządzać systemem samodzielnie lub – dla wygody i oszczędności czasu – zlecić to naszym ekspertom. Oferujemy  zestaw szkoleń dla użytkowników końcowych i administratorów, asystę powdrożeniową i sprawną obsługę serwisową realizowaną przez zespół wykwalifikowanych konsultantów.